Wat krijg je als deelnemer?

 • Een globale 0-meting van de klimaatimpact van je organisatie.
 • Het online 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen.
 • Het boek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’
 • Toegang tot heel veel bespaartips en praktijkverhalen.
 • Een inspiratie-bijeenkomst of webinar over concrete klimaatactie.
 • De maandelijkse nieuwsbrief.

Waarom zou jouw organisatie meedoen?

 • Wettelijke verplichtingen: Informatieplicht Energiebesparing, Energielabel C kantoren en de EU energie-efficiency richtlijn.
 • Kostenbesparingen: Veel bespaarmaatregelen zijn met gemak binnen 5 jaar terug te verdienen.
 • Moreel verantwoordelijkheidsgevoel: Stop de opwarming van de aarde. Houd de planeet leefbaar voor onze kinderen.
 • Positieve onderscheiding in de markt: Overheden en multinationals gaan steeds vaker duurzaam inkopen.
 • Hulp bij halen klimaatdoel: Het nationaal klimaatdoel is minimaal 55% CO2-reductie in 2030. Haak daarbij aan.

Waar ga je voor als deelnemer?

 • 40% minder uitstoot van CO2 in de komende 2 jaar.
 • Jaarlijks gebruik maken van de 0-meting van eigen klimaatimpact.
 • Deze alliantie minimaal tweejaarlijks te promoten via eigen sociale media, nieuwsbrief en/of website.
 • Eigen best practises of barrières delen met andere deelnemers.
 • Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: we gaan voor het 40% bespaardoel.
 • De Alliantie Klimaatactie is bedoeld voor mkb-bedrijven met minimaal 3 medewerkers.
 • Reeds 100 mkb-bedrijven sloten zich aan. Kijk hier wie en waarom

Deelname aan de alliantie

Vanwege financiële support door het Ministerie van BZK is deelname kosteloos

Onze organisatie sluit zich aan bij de Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie!