Het invoeren van een effectieve prijs op CO2-uitstoot

Op deze webpagina vind je achtergrondinformatie en concrete tools die je helpen inzicht te krijgen in het beprijzen van CO2-uitstoot. Welke prijs zouden we nu bijvoorbeeld al moeten betalen om de maatschappelijke kosten te dekken van een veranderend klimaat? En bereken zelf eenvoudig wat jouw onderneming zou moeten afdragen wanneer er die prijs op CO2 komt.

Wat betekent een prijs op CO2 voor jouw bedrijf?

Een testcase met CO2-beprijzing, die we samen met drie mkb-bedrijven uitvoerden, laat zien wat een prijs op CO2 concreet betekent voor een onderneming. Bekijk hier de resultaten en doe er je voordeel mee.

Wat zijn de maatschappelijke kosten van klimaatverandering?

Hoe beïnvloed extreem weer onze gezondheid, huisvesting en bedrijfsvoering en welke prijs moeten we daar nu eigenlijk al voor betalen? En welk bedrag zou jij zelf bereid zijn te betalen?

Hoe ziet het beprijzen
van de uitstoot van CO2 eruit?

Hoe leidt deze maatregel tot het behalen van klimaatdoelstellingen terwijl het tegelijkertijd de inkomens van burgers en bedrijven zo veel mogelijk in takt houdt?

Krijg inzicht in je kosten

Stel dat de prijs op het veroorzaken van duizend kilogram CO2 €700,- kost (een prijs die genoemd wordt om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden), wat betekent dat dan voor jouw organisatie of voor nieuwe investeringen?

Start met duurzamer ondernemen

Hoe meer je nu alvast bespaart op energieverbruik en energie zelf duurzaam opwekt of inkoopt, hoe lager straks je CO2-kosten.

Werken met een interne schaduwprijs op CO2

Lees hoe je als bedrijf zelf kunt gaan werken met een interne schaduwprijs op CO2. Het leidt tot minder klimaatverandering en meer energiebesparing en duurzame energie.