Hoe kan een bedrijf werken met een schaduwprijs op eigen CO2-uitstoot?

Klimaatbeleid

Wat levert het werken met een schaduwprijs (of interne rekenprijs) op eigen CO2-uitstoot op? Welk inzicht en welke bespaarvoordelen zijn er mee gemoeid? En hoe pak je dit als bedrijf vervolgens zelf aan?

Waarom werken met CO2-schaduwprijs?

Om te beginnen wordt er in Europa al daadwerkelijk uitstoot van CO2-beprijst via het Europese emissiehandelssysteem. De prijs van een ton CO2 is het afgelopen jaren vervijfvoudigd naar ongeveer €100,- per ton CO2. Die prijs geldt nu alleen nog maar direct voor de grootverbruikers (energiecentrales, staal- en chemiereuzen) maar die zullen dit doorberekenen naar het MKB en uiteindelijk naar de consument.

Daarnaast staat in zowel het Parijse Klimaatakkoord, het Nederlandse Regeerakkoord als in de hoofdlijnen van het Nederlandse Klimaatakkoord dat CO2-beprijzing ingezet moet worden om gevaarlijke klimaatontwrichting te voorkomen. Dat is ook een reden waarom nu al diverse bedrijven werken met een CO2-schaduwprijs.

Inkoopafdelingen van bedrijven en overheden nemen steeds vaker CO2-kosten van een aanbesteding op als een aanvullende beoordelingsindicator of gunningscriterium. Leveranciers worden zo gestimuleerd producten of diensten met een lager CO2-gehalte aan te bieden. Uiteindelijk wordt de meest duurzame optie zo ook de meest lucratieve.

Interne CO2- of schaduwprijs

Er zijn de afgelopen jaren een tweetal werkwijzen van interne CO2-beprijzing populair geworden in het bedrijfsleven. Die twee werkwijzen worden inmiddels al door ruim 1.250 bedrijven toegepast.

1. Hanteren van een CO2-schaduwprijs: Veel bedrijven maken gebruik van een schaduwprijs, waarbij aan elke ton CO2 een hypothetische kostprijs wordt gekoppeld. Dit dient als een hulpmiddel om verborgen risico’s en kansen te ontdekken tijdens de gehele bedrijfsvoering en toeleveringsketen. Ook dient het ter ondersteuning van strategische besluitvorming met betrekking tot toekomstige investeringen.

2. Interne CO2-afdracht: interne afdrachtmechanismen gaan een stap verder. Diverse divisies of afdelingen van een bedrijf kunnen vanuit het hoofdkantoor belast worden voor veroorzaakte CO2-uitstoot. De afdrachten worden vervolgens centraal of per afdeling geherinvesteerd in schone technologieën en andere activiteiten die het hele bedrijf helpen over te stappen naar een CO2-arme bedrijfsvoering.

Zelf aan de slag met interne CO2-beprijzing

Wanneer organisaties zelf aan de slag willen met het hanteren van een schaduwprijs op eigen CO2-uitstoot dan bieden we hier een eenvoudig ABC’tje:

A. Krijg inzicht in de eigen CO2-uitstoot en ontdek hoeveel euro’s je bedrijf moet betalen bij een toekomstige CO2-prijs. Dat kan heel simpel met onze gratis CO2-calculator >

B. Ga vervolgens toekomstige CO2-kosten zo snel mogelijk verlagen door te besparen op fossiel energieverbruik. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van ons 5-stappenplan voor energiebewust ondernemen >

C. Reserveer ieder jaar een bedrag (bijvoorbeeld het bedrag dat uit onze CO2-calculator komt: de uitstoot van CO2 x €700,- per ton) en investeer dat vervolgens in fossielarme, duurzame en energiebesparende maatregelen binnen je bedrijf.

D. Start in het begin van ieder jaar weer opnieuw bij A.

Gerelateerde artikelen

Topdrukte op stroomnet vraagt om warmtenetten

Klimaatbeleid

Duizenden bedrijven, scholen en sportclubs moeten soms jaren wachten op een grootverbruikaansluiting vanwege het overvolle...

Lees verder

Verduurzaming bedrijventerreinen vertraagt, meer hulp overheid nodig

Klimaatbeleid

De verduurzaming van bedrijventerreinen loopt flinke vertraging op, waarschuwt een coalitie van maatschappelijke organisaties en...

Lees verder

Wat maakt een bedrijventerrein toekomstbestendig?

Klimaatbeleid

Toekomstbestendige bedrijventerreinen herken je aan verschillende elementen. Allereerst speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dit betekent...

Lees verder