Voorkomen van schade door klimaat­verandering

Er zijn veel manieren om als organisatie bij te dragen aan minder klimaatverandering. Toch is de gemiddelde temperatuur in Nederland al met 1,7 graden gestegen en dat heeft gevolgen voor de weersomstandigheden. Die zijn en worden extremer.

Hieronder benoemen Nationale Nederlanden en het Klimaatplein mogelijke schadegevolgen door klimaatverandering in Nederland als gevolg van de weersveranderingen die ontstaan. Vervolgens geven zij aan welke preventieve maatregelen te nemen zijn om schade te voorkomen.

 • Hitte en droogte
 • Neerslag
 • Wind en storm
 1. 1 Spontane ontbranding
 2. 2 Oververhitting van dierenverblijven
 3. 3 Overbelasting elektrische installaties
 4. 4 Uitval van koel- of vriesinstallatie

Spontane ontbranding

Dat iets spontaan kan ontbranden beseffen maar weinig mensen. Toch komt dit vaker voor dan gedacht. Zelfontbranding, ook wel broei genoemd, komt voor bij verschillende soorten materialen. Zowel vaste stoffen als vloeibare stoffen. Het materiaal stijgt dan in temperatuur en wanneer het materiaal zijn warmte niet meer kwijt kan aan de omgeving kan de temperatuur zo hoog oplopen dat het materiaal gaat smeulen of zelfs ontvlammen. Extreme hitte en droogte maken de kans op broei nog groter. Maatregelen die u kunt nemen om schade door broei te voorkomen zijn:

 1. Brandbare materialen, bijvoorbeeld hooi, minder compact bundelen;
 2. Gebruikt u kwasten, rollers of bijvoorbeeld poetsdoeken? Dompel deze na gebruik in water. Doeken kunnen ook worden uitgehangen of uitgelegd om te drogen. Doeken die verfrommeld zijn en/of op een hoop liggen vergroten de kans op broei;
 3. Zorg ervoor dat afvalcontainers minimaal 5 meter uit de gevel staan en niet kunnen worden verplaatst door onbevoegden. Zo voorkomt u dat een brand in een container kan overslaan naar uw gebouw. Kan dat niet? Zet de container dan na werktijd binnen. Let wel op dat materialen die broei kunnen veroorzaken eerst uit de container zijn gehaald en gebruik metalen containers in plaats van kunststof;
 4. Haal brandbare spullen, zoals emballage, kratten, pallets en afval van uw terrein af. Als dat niet kan, zorg dan dat deze spullen minimaal 5 meter van de gevel of luifels worden geplaatst. Plaats brandbare spullen in ieder geval niet onder luifels en afdaken. Liggen de spullen bij het hek? Houd dan minimaal 1 meter afstand aan;
 5. Broei begint meestal met rook. Plaats daarom een brandmeldinstallatie of rookdetector en sluit deze aan op de inbraakmeldinstallatie met doormelding naar een particuliere alarmcentrale.

Oververhitting van dierenverblijven

Mensen worden minder productief bij extreme hitte. En extreme hitte heeft ook gevolgen voor dieren. Specifieke diersoorten als pluimvee en bijvoorbeeld varkens hebben een geconditioneerde ruimte nodig. Bent u een agrarisch ondernemer en houdt u dieren, zorg dan dat de klimaatinstallatie berekend is op hogere temperaturen buiten en op het aantal dieren dat gehuisvest wordt in de stal.

 1. Laat de klimaatinstallatie van de stallen regelmatig onderhouden en controleren op de goede werking;
 2. Zorg voor voldoende drinkwater.

Overbelasting elektrische installaties

Extreme hitte en droogte hebben als gevolg dat wij gebouwen meer gaan koelen. Het intensiever koelen van gebouwen betekent een zwaardere belasting van het elektriciteitsnet en meer vermogen van de elektrische installatie.

Door een defect of gebrek aan onderhoud kan de elektrische installatie te heet worden. En dat geldt ook voor de snoeren, de stekkerdozen en de aangesloten apparaten. Door overbelasting en oververhitting kan brand ontstaan.

Een brand heeft grote gevolgen voor uw bedrijfscontinuïteit. Welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen?

 1. Laat uw elektrische installatie regelmatig door een gespecialiseerd en deskundig bedrijf keuren en herstel de verbeterpunten die uit die keuring naar voren komen;
 2. Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie uitsluitend door een deskundig bedrijf uitvoeren;
 3. Zorg dat de elektrische installatie is afgestemd op de activiteiten van uw bedrijf en de werkomstandigheden. Twijfelt u of de installatie voldoet? Neem dan contact op met een deskundig bedrijf;
 4. Zorg ervoor dat u voor ieder vast opgesteld apparaat een stopcontact heeft. U hoeft dan geen verlengsnoeren of stekkerdozen te gebruiken. Zijn er onvoldoende stopcontacten of haalt het snoer het niet? Extra stopcontacten laat u aanleggen door uw elektrotechnisch installateur.

Uitval van koel- of vriesinstallatie

Het intensiever koelen van koel- en vrieshuizen door extreme hitte betekent een zwaardere belasting van de koel-/vriesinstallatie en de onderdelen ervan. Door een defect of onvoldoende onderhoud kunnen onderdelen van de koel-/vriesinstallatie te heet worden en brand veroorzaken of in zijn geheel uitvallen. Een brand heeft grote gevolgen voor uw bedrijfscontinuïteit.

Bent u ondernemer in bepaalde soorten goederen, zoals zacht fruit of consumptie-ijs? Het uitvallen van de koel-/vriesinstallatie kan dan een bedrijfsstilstand betekenen, omdat deze producten snel bederven.

U kunt de volgende voorzorgsmaatregelen nemen.

 1. Laat de koel-/vriesinstallatie en alle onderdelen minimaal 1 keer per jaar controleren door een deskundig bedrijf en herstel de verbeterpunten die uit die keuring naar voren komen;
 2. Breng een storingsmelder aan op de koel-/vriesinstallatie met een doormelding naar een particuliere alarmcentrale, bijvoorbeeld via het inbraakmeldsysteem. Bij een storing wordt u gewaarschuwd. U kunt dan snel maatregelen nemen om de schade te beperken;
 3. Isoleer wanden van koel- en vriescellen met onbrandbare materialen. Koude lucht gaat dan minder snel verloren.

Waterschade door extreme neerslag

Er stromen grote rivieren door Nederland en een groot deel van het land ligt onder zeeniveau. Bij stijgend water in de rivier kan dat tot waterschade leiden. Waterschade kan ook ontstaan door extreme neerslag bijvoorbeeld doordat daken bezwijken door de druk van het water.

Wateroverlast kan leiden tot schade aan plafonds, vloeren, wandbekleding en interieur. Waterschade kan ook een bedrijfsstilstand betekenen. U moet bijvoorbeeld de vloer drogen en daarna herstellen of zelfs vervangen.

Wateroverlast is niet altijd te voorkomen, maar er zijn wel maatregelen die u kunt nemen om de schade te beperken.

 1. Een eenvoudige oplossing is een waterdetector. Aangesloten op een inbraakmeldsysteem, ontvangt u een melding als water uw gebouw binnendringt. U kunt dan snel maatregelen nemen om de schade te beperken;
 2. Breng noodafvoeren aan. U kunt daarbij denken aan openingen in dakranden of in het dakvlak (bij platte daken) of noodafvoeren in regenpijpen. Hiermee verkleint u de kans op opeenhoping van water op het dak van uw bedrijf;
 3. Sla goederen niet op de vloer op, maar van de vloer af in stellingen of op pallets;
 4. Is wateroverlast een regelmatig terugkerend probleem? Denk dan aan waterkeringen bij deuren. Deze plaatst u zodra de overheid of weerdienst een waarschuwing geeft.

Extreme wind / Storm

Storm kan veel overlast en schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan gebouwen en auto’s. Ook kunnen mensen letsel oplopen. Stormschade kan ook een bedrijfsstilstand tot gevolg hebben.

Storm kunt u uiteraard niet voorkomen. Wel kunt u maatregelen nemen om schade door storm te beperken. Wat kunt u doen als het begint te stormen en welke voorzorgsmaatregelen kunt u nemen?

 1. Sluit ramen en deuren goed af;
 2. Controleer of zonneschermen, markiezen, rolluiken en dergelijke goed bevestigd, opgerold, ingeklapt of gesloten zijn;
 3. Controleer of dakpannen niet losliggen of verschoven zijn. Waaien er weleens dakpannen van het dak? Zet nieuwe pannen dan vast met pannenhaken;
 4. Controleer eens per jaar het bevestigingsmateriaal van dakkoepels en golfplaten. Door druk en zuiging van de wind gaan de bevestigingen weleens loszitten;
 5. Controleer bij platte daken of de randen van het dak en de daklagen nog goed vastzitten. Daarmee voorkomt u dat de wind eronder slaat en het dak of een deel ervan eraf blaast.
  Niet alleen onderdelen die direct met uw gebouw verbonden zijn kunnen door extreme wind schade veroorzaken. Ook elementen buiten uw gebouw kunnen dat. En die hoeven niet alleen schade aan uw eigen bedrijf te veroorzaken, maar ook bij de buren.
 6. Laat daarom losse goederen, materialen of terrasmeubilair niet buiten staan. Sla ze binnen op of op een beschutte plek. Kan dat niet, veranker ze dan zodat ze niet wegwaaien.
 7. Verwijder oude of ongezonde bomen en rotte delen van bomen. Snoei overhangende takken. Dan kunnen die niet tegen het gebouw vallen of waaien;