Subsidiewijzer voor ondernemers

Financieel voordeel behalen en uw kosten verlagen: dit zijn twee belangrijke pluspunten wanneer u investeert in energiebewuste maatregelen. De Nederlandse overheid stelt voor ondernemers verschillende subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking beschikbaar. In deze subsidiewijzer vind u de belangrijkste maatregelen op een rij.

Houdt uw onderneming zich bezig met energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie? Wij lichten zeven regelingen uit die voordeel bieden op investeren of onderzoek en ontwikkeling binnen deze drie onderwerpen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

In 2023 investeren in energiebesparing of duurzame energie? De Energie-Investeringsaftrek (EIA) levert u een fiscaal voordeel én een lagere energierekening op. Via deze regeling mag u als ondernemer in 2023 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De EIA richt zich naast energiebesparing ook steeds meer op energietransitie en CO2-reducerende maatregelen. De wijzigingen in de Energielijst 2023 ten opzichte van 2022 betreffen vooral een actualisering naar aanleiding van de hoge energieprijzen. Voor 2023 is er een budget van € 249 miljoen.

Meer informatie en contact >

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ regeling is de opvolger van de SDE+. Inhoudelijk zijn er enkele wijzigingen, maar daarnaast betreft het voornamelijk een verbreding van het aantal technieken dat gebruik kan maken van de regeling. De SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie. Waar het in de SDE+ ging om duurzame energieproductie gaat het binnen de SDE++ over duurzame technieken om de CO2 uitstoot te reduceren.

Meer informatie en contact >

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Bent u van plan een duurzame energie-installatie aan te schaffen? Mogelijk komt u in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De ISDE biedt financiële ondersteuning voor de aanschaf van duurzame installaties als warmtepompen en zonneboilers bij bestaande bouw. Ook komen investeringen in PV-panelen (zonnepanelen), en kleinschalige windturbines voor subsidie in aanmerking. Het beschikbare budget voor 2023 is € 380 miljoen.

Meer informatie en contact >

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL)

Beide regelingen zijn gefocust op investeringen die milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren en innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen. De focus van de MIA is steeds meer op circulair bouwen. De belangrijkste voorwaarde om gebruik te maken van de MIA? Het bedrijfsmiddel of de voorziening komt voor in de Milieulijst 2023

Beide regelingen zijn gefocust op investeringen die milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren en innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen. De belangrijkste voorwaarde om gebruik te maken van de MIA? Het bedrijfsmiddel of de voorziening komt voor in de Milieulijst 2023. De aanpassingen in de Milieulijst 2023 dragen bij aan de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die oploopt tot maximaal 45%. Die aftrek komt boven op je gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget is € 192 miljoen voor 2023.

Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is in 2023 € 25 miljoen beschikbaar waarmee u tot 75% van uw milieu-investeringen kunt afschrijven.

Meer informatie en contact >

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

Het doel van pilot- of demonstratieprojecten binnen de DEI+ is dat ze leiden tot energiebesparing of het gebruiken of opwekken van duurzame energie. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die voor Nederland nieuw zijn. Het budget en de looptijd van de regeling voor 2023 zijn nog niet bekend.

Meer informatie en contact >

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Investeert u in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren of te vernieuwen? Of voert u technisch-wetenschappelijk onderzoek uit? Mogelijk komt u in aanmerking voor de WBSO. Een regeling waarbij u een deel van de maandelijkse R&D-loonkosten kunt verlagen. Wanneer u personeel in dienst heeft, kunt u aanvullend ook een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten, zoals de inkoop van materialen. De WBSO is een fiscale regeling waarvoor u maximaal vier keer per jaar een aanvraag kunt indienen. De aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 12 maanden.

Meer informatie en contact >

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Innoveren kost veel geld en tijd en brengt risico’s met zich mee. Mkb’s beschikken niet altijd over genoeg middelen of slagkracht om een innovatietraject uit te voeren. Via de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stelt de rijksoverheid geld beschikbaar om mkb-innovaties beter te laten aansluiten bij de agenda’s van de topsectoren. Subsidie is onder meer mogelijk voor het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of een R&D-samenwerkingsproject.

Meer informatie en contact >