Subsidiewijzer voor ondernemers

Financieel voordeel behalen en uw kosten verlagen: dit zijn twee belangrijke pluspunten wanneer u investeert in energiebewuste maatregelen. De Nederlandse overheid stelt voor ondernemers verschillende subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking beschikbaar. In deze subsidiewijzer vind u de belangrijkste maatregelen op een rij.

Houdt uw onderneming zich bezig met energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie? Wij lichten zeven regelingen uit die voordeel bieden op investeren of onderzoek en ontwikkeling binnen deze drie onderwerpen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

In 2024 investeren in energiebesparing of duurzame energie? De Energie-Investeringsaftrek (EIA) levert ondernemers een fiscaal voordeel én een lagere energierekening op. Via deze regeling mag u als ondernemer een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. In 2024 is dat: 40% (was in 2023 nog 40,5%). De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor investeringen die staan genoemd in de officiële Energielijst. De lijst wordt elk jaar geactualiseerd. De EIA richt zich naast energiebesparing ook steeds meer op energietransitie en CO2-reducerende maatregelen.

Meer informatie en contact >

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ regeling is een subsidie voor bedrijven en non-profitinstellingen die investeren in installaties voor het grootschalig opwekken van duurzame energie of voor CO2-reductie. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, windturbines, waterkracht of met andere duurzame technieken. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen korte jaarlijkse aanvraagrondes. Belangrijk daarbij is dat aanvragen met elkaar concurreren: de kans op subsidie hangt o.a. af van de betreffende techniek, het gekozen aanvraagmoment en de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag.

Meer informatie en contact >

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE-subsidie is bedoeld voor zakelijke gebruikers (zoals bedrijven) met plannen voor bepaalde energie-investeringen. Ondernemers kunnen deze subsidie in 2024 aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een hybride warmtepomp of een kleine windturbine. Let op: de ISDE-regeling biedt verder ook enkele subsidiemogelijkheden die alleen gelden voor particulieren (huiseigenaren).

Meer informatie en contact >

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL)

De MIA en de VAMIL zijn twee (samenhangende) stimuleringsregelingen voor ondernemers die investeren in duurzame, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De subsidie wordt fiscaal verrekend in de vorm van een belastingkorting. De MIA bestaat uit een extra investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. En de VAMIL biedt een voordelige afschrijving tot 75%. De belangrijkste voorwaarde om gebruik te maken van de MIA/VAMIL? Uw investering moet betrekking hebben op een bedrijfsmiddel of voorziening op de officiële Milieulijst. Deze lijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Meer informatie en contact >

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ is interessant voor partijen die werken aan nieuwe top-innovaties op het gebied van energie en/of CO2-reductie. De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor pilot- of demonstratieprojecten. Denk daarbij aan een proefproject met testen of aan een eerste toepassing in een praktijkomgeving. De DEI+ regeling werkt met aparte subsidierondes rondom verschillende thema’s (zoals aardgasloze wijken, waterstof, CCUS, hernieuwbare energie, stoom- of warmtenetwerken, en efficiëntere productieprocessen). Er worden hoge eisen gesteld aan de technische nieuwheid van de innovatie.

Meer informatie en contact >

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Werkt u als ondernemer aan technisch onderzoek en productontwikkeling? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de WBSO-regeling. Het moet dan gaan om nieuwe (of sterk verbeterde) producten, productietechnieken, programmatuur, of technisch-wetenschappelijk onderzoek. Bovendien moet het R&D-werk door uw bedrijf zelf worden uitgevoerd. De WBSO zorgt voor een aantrekkelijke verlaging van uw R&D-loonkosten. Ondernemers met personeel in dienst kunnen daarnaast ook een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven voor hun R&D-projecten (zoals de inkoop van materialen). De WBSO is een fiscale regeling waarvoor u maximaal vier keer per jaar een aanvraag kunt indienen. De aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 12 maanden.

Meer informatie en contact >

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Innoveren kost veel geld en tijd en brengt risico’s met zich mee. Mkb’s beschikken niet altijd over genoeg middelen of slagkracht om een innovatietraject uit te voeren. Om daarbij te helpen is de MIT-subsidie in het leven geroepen. De regeling is erg populair en biedt interessante subsidiekansen voor mkb-ers met plannen voor technische innovaties. Subsidie is onder meer mogelijk voor het inkopen van technische kennis, het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of een R&D-samenwerkingsproject. De MIT werkt met jaarlijkse aanvraagrondes.

Meer informatie en contact >