Privacy & Disclaimer

Disclaimer & Privacy Klimaatplein.com

www.klimaatplein.com is gevestigd te ’s-Hertogenbosch en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17182243.

Disclaimer

De informatie die door www.klimaatplein.com wordt verstrekt, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. www.klimaatplein.com kan niet garanderen dat de website www.klimaatplein.com foutloos en ononderbroken functioneert. www.klimaatplein.com en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. www.klimaatplein.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door www.klimaatplein.com zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy statement

Laatst gewijzigd op 8 februari 2018

Privacybescherming in relatie tot gebruik van internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatiebewerkend proces. Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze www.klimaatplein.com persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt kunnen worden.

Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan de website www.klimaatplein.com zijn er drie mogelijkheden. De eerste is dat u de website alleen bezoekt om algemene informatie te vergaren. In dat geval hoeft u geen persoonsgegevens af te staan.
De tweede mogelijkheid is dat u zich wenst aan te melden voor de nieuwsbrief een bijeenkomst of meer informatie wenst over de mogelijkheden van de dienstverlening van het Klimaatplein of de mogelijkheden van onze partners. In dat geval hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig om u verder van dienst te zijn. Voor de nieuwsbrief is dat uw e-mailadres en voor- en achternaam en voor een antwoord op uw informatieaanvraag bij onze partners of voor aanmelding van een bijeenkomst wordt uw bedrijfs,- voor- en achternaam gevraagd als ook uw telefoonnummer en e-mailadres.

In het derde geval wilt u de CO2-voetafdruk van uw organisatie via onze CO2-calculator berekenen en de gegevens daarvan via mail ontvangen. De ingevulde gegevens van het energie- en brandstofverbruik van uw organisatie slaan wij op in een beveiligde database zodat we daar per bedrijfssector geanonimiseerde benchmarks van kunnen maken. Die benchmarks willen we openbaar delen zodat iedere organisatie in Nederland kan zien hoe die zich verhoud ten opzichte van het gemiddelde per bedrijfssector.

Doelstelling van de verwerking

Klimaatplein wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Dat doe we door bezoekers van het Klimaatplein te informeren, inspireren en activeren om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen. Uw gegevens zullen gebruikt worden om aan uw verzoek om informatie over het Klimaatplein of producten en diensten van onze partners te voldoen of om de door u gewenste nieuwsbrief en/of CO2-voetafdruk te leveren.

Uw gegevens zijn nodig om de door u gevraagde diensten (informatie van partners, nieuwsbrief of CO2 voetafdruk) te kunnen leveren. Met het aanvragen van deze diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens voor de beschreven doelen.

Beveiliging van de gegevens

www.klimaatplein.com heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Voor de nieuwsbrief worden uw gegevens opgeslagen en met een toegangscode beschermd in het mailprogramma Mailchimp. Uw CO2-gegevens uit de CO2-calculator worden vergrendeld opgeslagen in een beveiligde database ondergebracht bij Greenhost.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verhuurd.

Google Analytics

We willen graag het gebruik van onze website optimaliseren. Daarnaast willen we onze partners het effect laten zien van hun deelname aan het Klimaatplein: hoe vaak wordt er bijvoorbeeld op hun logo of telefoonnummer geklikt in de website van het Klimaatplein? Daarom maken we gebruik van Google Analytics. Daarvoor worden er op de site van het Klimaatplein cookies van Google geplaatst. Google deelt de verkregen informatie alleen met derden als zij hiertoe een wettelijke plicht heeft of voor zover derden informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie wordt op de Amerikaanse server van Google opgeslagen. Google heeft zich gebonden aan de Safe Harbor principes. Dat betekent dat Google werkt volgens de  Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. Het beleid van Google Analytics vindt u hier.

Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Ook laden we direct filmpjes in van YouTube. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

Het in- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt de cookies uitzetten via de browser. De Consumentenbond heeft een stap-voor-stapuitleg beschikbaar gemaakt.

Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers, moet je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Fotografie

Wij kunnen foto’s van deelnemers aan onze bijeenkomsten publiceren op onze website of in andere middelen. Wij kondigen het maken van foto’s aan en de fotograaf zal zichtbaar en herkenbaar aanwezig zijn. Wanneer je niet gefotografeerd wilt worden, nemen wij dat in acht.

Bewaartermijn

Uw persoons en CO2-gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard. U kunt zich voor de nieuwsbrief van het Klimaatplein ten allen tijden uitschrijven.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. U heeft ook het recht om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. En u heeft het recht om uw gegevens te wissen. Voor inzage dient u zich te wenden tot www.klimaatplein.com o.v.v. Privacy via info@klimaatplein.com. Daar kunt u ook terecht voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten.

Klimaatplein behoud zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij betrokkenen op de hoogte stellen via de (sociale) media van het Klimaatplein.

Alleen als dit vanwege een reorganisatie van Klimaatplein.com noodzakelijk is, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere organisatie.

Bron foto’s: Op een aantal webpagina’s van het Klimaatplein is gebruik gemaakt van fotobeelden van Climatevisuals.org, Shutterstock.com en van Citymarketing Tilburg