Uw partner voor circulaire ICT, IT-reuse en IT-recycling

CO2-neutraal ondernemen gaat verder dan ledverlichting en een lager energieverbruik. Ook de toekomst van uw afgeschreven hardware telt mee. Belanden uw appraten op een smeulende vuilstort in een ver land of krijgen ze een tweede ronde? De laatste optie is by far het meest CO2-neutraal.

Het is daarom ons doel om zoveel mogelijk ICT-apparaten geschikt te maken voor een tweede leven. En is een apparaat te oud en echt niet meer te refurbishen? In dat geval recyclen we die apparaten op een milieuvriendelijke manier volgens de regels van WEEELABEX-re-use. Dat betekent dat onze werkwijze en ook die van onze downstream partners gegarandeerd voldoen aan EU-regelgeving. En dat de grondstoffen uit apparatuur maximaal benut worden en natuurlijk dat uw apparatuur dus níet belandt op die smeulende vuilstort.

100% data veilig
Voor het vernietigen van de data op de ICT-apparatuur maken wij altijd gebruik van Blancco Erasure Software. Dit is een uitermate veilige en kosteneffectieve methode om gegevens van opslagapparaten permanent te verwijderen. Als garantie van de dataverwijdering leveren wij een rapportage en een officieel certificaat.

Duurzame samenleving
Reuzado helpt u graag bij het integreren van circulaire IT in uw huidige IT-omgeving. Circulaire IT vergroot de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. Tegelijkertijd vermindert het de waarde vernietiging en belasting op de aarde. Zo dragen we samen bij aan een duurzame samenleving.

CSRD-rapport
Is uw bedrijf al CSRD-plichtig? Deze Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage betreft Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. Reuzado heeft een speciale software tool ontwikkeld die een compleet rapport oplevert voor al uw IT-hardware, van server tot afgeschreven devices, inclusief breakdown report. Zodat uw IT-afdeling zonder extra werkdruk hun CSRD-rapport compleet en direct kan opleveren.

Reinoudt Klokke

Relatiemanager en contactpersoon circulaire ICT

06 425 597 68