CO2 Beprijzing

Praktijkonderzoek CO2 beprijzing

Wat gaat een belasting op het broeikasgas CO2 betekenen voor uw bedrijf? Om fossiel brandstofverbruik te ontmoedigen en energiebesparing en duurzame opwek te versnellen is zo’n belasting noodzakelijk. De invoering van een prijs op CO2 draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen én het leefbaar houden van onze planeet. Maar wat houdt zo’n hogere prijs voor u als MKB-ondernemer in? Het Klimaatplein doet praktijkonderzoek bij twaalf bedrijven in drie verschillende branches: