Deventer Profielen

DEVENTER Profielen richt zich als fabrikant van afdichtingsprofielen op het wind-, water-, rook-, brand- en geluiddicht maken van raam- en deurtoepassingen voor de raam-en deurindustrie. Keuzes voor menselijk kapitaal, grondstoffen en productietechnieken worden gemaakt vanuit de overtuiging dat deze toekomstbestendig moeten zijn en hierbij staan mens, milieu innovatie en service altijd centraal. DEVENTER Profielen is ‘s werelds eerste ontwikkelaar en producent van afdichtingsprofielen met een Cradle to Cradle Silver productcertificaat.

Kees Verweel: “Wij willen door deelname aan dit onderzoek een goed beeld krijgen van onze huidige stand van zaken. Maar daarnaast ook kijken naar mogelijkheden voor CO2-besparing in de toekomst.”

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

Het elektriciteitsgebruik is bij Deventer Profielen relatief hoog, met name door het elektriciteitsverbruik van de apparaten nodig bij productie: vooral extrusiemachines, compressoren, vacuümpompen, koelsystemen en verlichting. Hiervan gaat het energieverbruik voornamelijk zitten in de verwarming van het granulaat.

Wanneer de uitstoot van 2018 belast zou worden met een CO2-heffing (€60 per ton CO2) zou dit een kostenpost met zich meebrengen van € 26.280.

Deventer Profielen heeft al verschillende maatregelen getroffen om de CO2-uitstoot te verminderen:

In het gebouw zijn diverse energiemaatregelen getroffen:

 • Verlichting in de productiehal vervangen voor LED
 • Bewegingsschakelaars in het nieuwe kantoor
 • Deel van het dak is extra geïsoleerd
 • Dak van de productiehal en het kantoor is voorzien van lichte dakbedekking om warmte buiten te houden; wordt binnenkort extra geïsoleerd
 • Isoleren van de koud-waterleidingen in productiehal
 • Overstap naar groene elektriciteit (waterkracht)
 • Snelloopdeuren om warmte binnen te houden
 • Puntafzuiging boven de lasplekken
 • Regelmatig vervangen van vacuümslangen

Op het gebied van vervoer zijn ook belangrijke maatregelen genomen:

 • Verzamelzendingen (vaste verzenddagen) om transport te verminderen
 • Plug-in-hybride in gebruik genomen voor zakelijke reizen
 • Reduceren van vliegreizen door Skype-vergaderen

Andere duurzaamheidsmaatregelen:

 • Six Sigma techniek om afval bij productie te voorkomen
 • Producten zijn recyclebaar en kunnen verwerkt worden tot regranulaat
 • Cradle-to-cradle certificering voor producten

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

 • Werk aan bewustwording onder de werknemers
 • Vervang conventionele TL-verlichting voor ledverlichting
 • Plaats een bewegingssensor in het magazijn en de ontvangsthal
 • Zet de verlichting in de drankenautomaat uit
 • Gebruik koude lucht voor aanzuiglucht compressoren
 • Als nodig: kies bij vervanging voor energiezuinige elektromotoren
 • Voorkom lekken bij perslucht- en vacuümsystemen
 • Kies bij vervanging voor een energiezuinige printer
 • Verhoog de temperatuurinstelling in de serverruimte
 • Hergebruiken van restwarmte uit de productiehal
 • Stel de ventilatie in op een tijdsschakelaar
 • Verlaag de nachttemperatuur tot 8u naar 10ºC in productiehal en magazijn
 • Isoleer de spouwmuren
 • Isoleer de warmteleidingen en appendages
 • Installeer klokthermostaten in het kantoor
 • Voer warmte lucht van de compressoren in de zomer af
 • Vervang de personenwagens voor elektrische opties
 • Installeer indien mogelijk zonnepanelen op het dak

CO2-voetafdruk en CO2-kosten na 1 jaar

Deventer Profielen liet in 2019 al zien dat het veel deed met duurzaamheid. De dichtingsprofielen zijn Cradle to Cradle gecertificeerd en er waren recent een wit dak, puntafzuiging en snelloopdeuren geplaatst. Om meer inzicht te krijgen in de huidige footprint en de mogelijkheden voor verdere CO2-besparing deed het bedrijf mee aan het CO2-beprijzingsonderzoek van het Klimaatplein.

De nulmeting: 2018

De footprint van Deventer Profielen over 2018 werd berekend op 438 ton CO2. Het grootste deel was afkomstig van het elektriciteitsgebruik (91%). Dit is bij Deventer Profielen relatief hoog door de apparaten nodig voor productie: extrusiemachines, compressoren, vacuümpompen en koelsystemen. Wanneer de uitstoot van 2018 belast zou worden met een CO2-heffing (à €60 per ton CO2) zou dit een kostenpost zijn van € 26.280.

Genomen maatregelen in 2019

Klimaatplein partner Stimular stelde een rapport op met praktische adviezen voor besparingsacties, inclusief doorkijk naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Deventer Profielen liet er geen gras over groeien en begon direct met het één voor één afstrepen van de geadviseerde maatregelen. De besparing op CO2-belasting wordt vooral meegenomen bij langetermijnbeslissingen die met de Group worden gemaakt.

Allereerst was de verlichting aan de beurt. Alle TL-verlichting op werkvloer, magazijn en kantoren zijn vervangen. Bepaalde delen zijn aangesloten op bewegingsmelders. Ook de buiten- en reclameverlichting zijn verLED en de reclameverlichting gaat ’s nachts uit met een tijdschakelaar. De drankautomaat heeft geen verlichting meer. Verder wordt het elektriciteitsverbruik teruggedrongen door goed te controleren op lekverliezen, te kiezen voor energiezuinige motoren en het verhogen van de temperatuur in de serverruimte. De grootste stap moet mogelijk nog worden gemaakt: sinds kort heeft Deventer Profielen een energiemonitoringssysteem geïnstalleerd op de machines. Slimme analyse laat zien waar elektriciteitsbesparing hier nog mogelijk is. Verder worden zonnepanelen overwogen.

Verwarming (en koeling) zijn nog een uitdaging. Deventer Profielen is op zoek naar de mogelijkheden voor het intern hergebruiken van de restwarmte van productie. Om de energievraag te beperken zijn klokthermostaten geïnstalleerd, verwarmingsbuizen geïsoleerd en op het dak van het kantoordeel is extra isolatie aangebracht. Verbetering van comfort was deze winter al te merken. De vuurproef voor verbetering van het comfort in de zomer – met name in de productiehal – komt er nog aan. Met het nieuw geïnstalleerde adiabatische koel- en ventilatiesysteem hoopt men de temperatuur op hete dagen terug te dringen. Omdat juist in de zomer ook watergebruik van belang is, zijn tussenmeters geplaatst om te monitoren of het systeem ook op dat gebied ‘doet wat het belooft’.

Wat betreft vervoer probeert Deventer Profielen (vlieg)verkeer zo veel mogelijk te beperken onder andere door te Skypen met partnerbedrijven in Duitsland. Op de zaak had het bedrijf al ervaring met een plug-in hybride, binnenkort wordt ook de dieselauto vervangen voor een elektrische variant.

Effect footprint 2019

In 2019 wist Deventer Profielen de footprint ondanks een stijging in het energieverbruik als gevolg van productietoename nagenoeg gelijk te houden: 442 kton CO2. De CO2 van het zakelijke verkeer werd gehalveerd omdat er in 2019 minder zakelijke reizen plaatsvonden. Volgend jaar hoopt Deventer Profielen het effect van de andere besparingsmaatregelen terug te zien in de footprint.

Terug naar overzicht