LDM Staf en Billets

LDM produceert en levert staf en billets uit koper legeringen. Dit doen wij voor hoogwaardige, speciale toepassingen. Onze klanten bevinden zich met name in de auto- en luchtvaartindustrie, de defensie sector, de bouwsector, de luxe sanitairbranche en de maritieme sector.

Frank van Delft: “Wij werken op dit moment hard aan energiereductie en verduurzaming. Daarbij is het van belang om onze CO2 voetafdruk te kennen en te reduceren. We hebben de ambitieuze planning om de komende jaren de energieconsumptie per geproduceerde eenheid met tenminste 20% terug te brengen. Deelname aan dit onderzoek gaat ons helpen dit te realiseren.”

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

Indien de voetafdruk van ongeveer 13.000 ton CO2 van 2018 belast wordt met een CO2-heffing van € 60 per ton CO2, betekent dit een kostenpost van ca. € 780.000 per jaar. Dit is per gebied:

-Belasting op aardgas € 115.000

-Belasting op elektra € 650.000

-Belasting op motorbrandstoffen € 15.000.

Door nu al rekening te houden met deze mogelijke extra kosten, kan LDM Brass zich voorbereiden op de eventuele invoering in de toekomst. En wordt een extra stimulans gecreëerd voor verdere energie-besparingsmaatregelen.

In 2018 is, in verband met de wettelijk vereiste overstap van laag-calorisch naar hoog-calorisch gas, een quick-scan uitgevoerd naar energiebesparingsmogelijkheden. Hierbij zijn 22 energiebesparende maatregelen geïdentificeerd, waarvan 2 hoog, 13 gemiddeld en 7 laag qua kans.

De als hoog geclassificeerde maatregelen waren:

1-het gebruik van energy efficiency software

2-het testen van billets om de ‘scrap rate’ naar beneden te krijgen.

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

LDM Brass probeert in het kader van circulair ondernemen zoveel mogelijk schroot als grondstof te gebruiken. Het werkt aan het verlagen van de zogenaamde ‘scrap rate’ en het verhogen van de uitnutting van de installaties. De benodigde energie en CO2-uitstoot bij het opsmelten van schroot is veel minder dan bij het opsmelten van erts. Een lagere ‘scrap rate’ betekent een hogere energie-efficiëntie per ton geleverd product, en een hogere productiecapaciteit. Dit is dus goed voor zowel het milieu als de portemonnee.

Uit de scan zijn verder de volgende maatregelen geselecteerd voor nadere uitwerking:

Perslucht systemen inspectie op lekkages, perslucht systemen uitbreiding plus een flowdrukregelaar, verlichting vervanging door energiezuinige LED, zonnepanelen op het dak en de installatie van een centraal afzuigsysteem.

Daarnaast onderzoekt LDM Brass de mogelijkheid om bij het vervangen van het dak ca. 5.000 PV panelen te installeren. Met deze panelen kan ongeveer 1,3 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Hiermee kan over het hele jaar genomen ca 8% van de elektriciteitsbehoefte van LDM Brass worden verduurzaamd.

CO2-voetafdruk en CO2-kosten na 1 jaar

Dit bedrijf is gedurende het CO2-beprijzingsonderzoek opgeheven waardoor we helaas niet terug kunnen koppelen wat de uiteindelijke resultaten zijn.

Terug naar overzicht