Baril Coatings

Baril Coatings is ontwikkelaar en producent van kwalitatief hoogwaardige, industriële coatings en bouwverven die zeer duurzaam zijn. We leveren ze wereldwijd aan staal- en utiliteitsbouw, OEM en metaalindustrie, marine en offshore en aan schildersbedrijven.

Geert Duijghuisen: “Wij zijn al jaren bewust bezig met het verkleinen van onze milieu-impact en met maatschappelijke betrokkenheid. Met dit onderzoek kunnen wij onze kennis vergroten op het gebied van het verduurzamen van onze onderneming en verlagen van CO2-emissies. Daarmee kunnen we onze stakeholders inspireren om hetzelfde te doen.”

[gab hoogte=”10″]

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

Ruim 50% van de CO2-voetafdruk van Baril wordt veroorzaakt bij het verbranden van aardgas voor de productie van warmte. En ruim 40% is het gevolg van woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van de leasewagens. In totaal werd in 2018 635 ton CO2 veroorzaakt. Bij een prijs op CO2 van €60,- per ton komt dit neer op €38.100,- CO2-kosten per jaar.

Baril heeft de afgelopen jaren al een aantal acties ondernomen om haar werkzaamheden te verduurzamen en CO2-uitstoot te verlagen:

In het gebouw zijn diverse energiemaatregelen getroffen:

  • Verlichting kantoorruimten is op enkele plekken na vervangen voor ledverlichting
  • In kantine en centrale ruimtes wordt gewerkt met bewegingssensoren voor verlichting
  • De klimaatbeheersing voor de productiehal is energiezuiniger afgesteld
  • Er vindt warmteterugwinning plaats in de kantoorruimtes
  • Op het dak in ’s-Hertogenbosch liggen 1024 zonnepanelen
  • Bij een tekort aan zonne-energie wordt groene stroom ingekocht

Op het gebied van vervoer zijn ook maatregelen genomen:

  • De afgelopen jaren zijn voor een groot deel al de fossiele auto’s (die rijden op benzine of diesel) afgestoten. Daar kwamen eerst hybride auto’s voor terug, maar nu wordt gestuurd op full electric wagens. Hiervan rijden er inmiddels 12 rond die met laadpalen bij het bedrijfsgebouw kunnen worden opgeladen.

 Andere duurzaamheidsmaatregelen:

  • Vanuit de productiehal wordt met behulp van ionisatie zo’n 40% van de milieuvervuilende gassen vernietigd bij de ventilatie.

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

-Vervang de laatste conventionele lampen in de kantoorruimtes voor ledlampen
-Vervang de gasontladingslampen in de productieruimte door ledlampen
-Onderzoek de mogelijkheden voor warmteterugwinning uit de productieruimte
-Onderzoek warmteterugwinning bij afzuiging van warme lucht productieruimte
-Pas ook muurisolatie toe in de muur waarin dit nog niet is toegepast
-Pas een energiemonitoringssysteem toe: meten is weten en is besparen
-Onderzoek of de serverruimte optimaal wordt gekoeld of dat de warmte kan worden hergebruikt

CO2-besparingen na 1 jaar

Het gasverbruik is flink afgenomen bij Baril. Dat komt omdat er een nieuwe veel efficiëntere luchtbehandelingsinstallatie in gebruik is genomen. Warmteterugwinning blijkt moeilijk omdat per dag uur alle lucht 4 x moet worden ververst. Daarbij gaat dan ook meteen alle warmte de lucht in.

Het dieselverbruik is afgenomen naar nul omdat er nu alleen nog maar benzine, hybride of elektrische auto’s worden gereden. Elektrisch rijden blijft gestimuleerd worden als ook het fietsplan.

In 2019 is de voetafdruk voor stroom flink toegenomen, dit komt door een fout bij de inkoop van elektriciteit. Dat moest groen zijn, maar is per ongeluk grijs geworden. Dit is in 2020 weer hersteld naar groen. Qua energiebesparing worden alle filialen volledig voorzien van LED-verlichting. Ook wordt er onderzocht hoe een energiemonitoringssysteem kan helpen om grip te krijgen op het energieverbruik

Terug naar overzicht