Cateraar Appèl

Wij zijn Appèl en Markies Catering. Samen realiseren wij op eigen wijze en met passie de beste foodbeleving in bedrijfsrestaurants en schoolkantines. Als specialist in de bedrijfs-, zorg-, onderwijs-, en campuscatering hebben we jarenlange ervaring in het opzetten en runnen van inspirerende restaurants. We blinken uit door onze creatieve maatwerkconcepten.

Cecile Theunissen: “We zijn al erg actief op het gebied van MVO en duurzaamheid. Maar door nu inzicht te krijgen in toekomstige CO2-kosten kunnen we een generieke meetbare incentive creëren die we ook voor onze cateringlocaties kunnen gebruiken. Daarmee kunnen we ook onze opdrachtgevers inspireren en motiveren om mee te denken over het verlagen van de milieu- en klimaatimpact.” Lees hier het interview met Cecile Theunissen over de motivatie om deel te nemen aan het CO2-onderzoek >

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

 

Appèl & Markies had in 2017 een Klimaatvoetafdruk van 1.005 ton CO2.

Wanneer deze Klimaatvoetafdruk belast zou worden met een CO2-heffing van €60 per ton CO2, zou dit een kostenpost betekenen van ruim € 60.000 per jaar.

Deelname aan het onderzoek naar CO2-beprijzing heeft goed inzicht gegeven in de Klimaatvoetafdruk per activiteit. Het onderzoek bevestigt dat Appèl & Markies vooral voor kantoor al veel maatregelen heeft genomen, maar de prestaties qua mobiliteit wellicht kan verbeteren.

Gebouw
Het pand is goed geïsoleerd, heeft een aardgasvrije warmtepomp die warmte en koelte levert, en bevat slimme keuzes voor verlichting die zorgen voor zuinig elektriciteitsverbruik. Met name dankzij de ingebruikname van dit nieuwe pand is de Klimaatvoetafdruk in 2018 verminderd naar 980 ton CO2. Gezien de kwaliteit van het nieuwe gebouw mag worden verwacht dat de meeste maatregelen op de lijst met erkende maatregelen genomen zijn.

Energie
In 2018 zijn op het nieuwe Belevings- en Inspiratiecentrum 450 PV zonnepanelen in gebruik genomen. Met deze panelen wordt ruim 100.000 kWh per jaar opgewekt. Dit zou voldoende zou moeten zijn om over het jaar genomen de elektriciteitsbehoefte van kantoor te dekken.

Mobiliteit

Verreweg het belangrijkste punt van aandacht qua eigen energiebesparing is mobiliteit. Appèl & Markies is voornemens om in 2019 meer maatregelen te gaan nemen op dit gebied. Vooral het vervoer van de medewerkers, zowel zakelijk als woon-werkverkeer, is een punt van aandacht.

 Vermeden emissies bij klanten en leveranciers

De grootste bijdrage aan een leefbaar klimaat kan Appèl & Markies leveren via de restaurants en schoolkantines waar zij actief is. Appèl & Markies kan emissies bij haar klanten en leveranciers vermijden door een energiezuinige werkwijze en apparatuur op locatie, minder voedselverspilling (derving) en vooral een meer plantaardig voedingspatroon. Plantaardige eiwitten hebben een lagere CO2-uitstoot dan dierlijke, dus dit scheelt in CO2-uitstoot.

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

-Anders beleveren van klanten (slimmere routes, andere voertuigen)
-aandeel dierlijke eiwitten in te beleveren scholen en bedrijfskantines terugbrengen naar 50%
-Appèl & Markies heeft zich in 2018 als eerste cateraar aangesloten bij Too Good To Go, gericht op het voorkomen van voedselverspilling. In 2019 wordt dit verder naar alle locaties uitgerold.

CO2-voetafdruk en CO2-kosten na 1 jaar

Deelname aan het onderzoek naar CO2-beprijzing heeft goed inzicht gegeven in de Bruto Klimaatvoetafdruk per activiteit. De tussenrapportage in 2019 liet zien dat Appèl in het moderne energiezuinige kantoor reeds veel maatregelen heeft getroffen, maar de prestaties vooral qua mobiliteit toch nog kan verbeteren.

Inmiddels heeft Appèl maatregelen genomen om een mobiliteitskaart in te voeren. Hiermee kan de mobiliteit beter gemeten en gemanaged worden. Dit geldt zowel voor het eigen wagenpark als voor overige mobiliteit. Daarnaast blijft Appèl ook het energiemanagement op kantoor zo goed mogelijk doen en wil het in november 2020 een extra meter installeren en een dashboard inrichten voor het monitoren en managen van het energieverbruik.

Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek naar CO2-beprijzing is dat Appèl de grootste bijdrage aan een gezond milieu kan leveren via de restaurants en schoolkantines waar zij actief is. Door een meer plantaardig voedselpatroon, het verminderen van voedselverspilling en een energiezuinige werkwijze op locatie kan Appèl & Merkies op termijn zelfs klimaatpositief worden.

Appèl wil het aandeel dierlijke eiwitten in haar scholen en bedrijfskantines in 2025 terugbrengen naar 50%. Om dit doel te bereiken, is Appèl in 2019 gaan werken aan betere meetinstrumenten om inzicht te krijgen in de verhouding dierlijke en plantaardige eiwitten in haar restaurants.

Terug naar overzicht