Kasteel Maurick

Onder de rook van ‘s-Hertogenbosch, aan de rivier De Dommel in Vught, vind je Kasteel Maurick. Zonder twijfel één van de mooiste kastelen in Nederland. Makkelijk bereikbaar en prachtig verscholen in een natuurlijke omgeving tussen de bomen, weilanden en wateren. Via de ophaalbrug wandel je over de slotgracht de binnenplaats van het kasteel op. Daar staat een professioneel team klaar voor een bijzonder etentje, overnachting, bruiloft of vergadering.

Klaas van Leengoed: “Wij zijn gevestigd in een Rijksmonument. We hebben het vooroordeel dat we niet veel kunnen qua energiebesparing vanwege de monumentenstatus. Maar de wil om te verduurzamen is er wel degelijk. We zijn een jong dynamisch team en we hopen door deel te nemen aan dit onderzoek op een win-win situatie met behoud van sfeer en uitstraling”.

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

De CO2-voetafdruk van Kasteel Maurick betrof in 2018 74 ton. Er worden geen emissies aan elektrisch verbruik toegerekend. Dat komt doordat groene elektriciteit, van duurzame bronnen uit Nederland wordt ingekocht.

Het overgrote gedeelte van de voetafdruk bestaat uit de woon- werk bewegingen. Totaal 43% van de CO2 uitstoot van het bedrijf.

Tweede grootste factor van de CO2-voetafdruk is het gasgebruik. Gas wordt gebruikt bij de kookactiviteiten en voor de verwarming van het pand. De CO2 emissies die eventueel vrij zouden komen bij de primaire activiteiten (hoofdzakelijk het koken), anders dan dus het stoken van de eigen gasinstallatie voor verwarming, zijn verwaarloosbaar t.o.v. de voetafdruk van het gas, van de mobiliteit en van de producten die worden geserveerd.

CO2 kosten Kasteel van Maurick

Rekenend met een CO2 prijs van €60,- euro zoals die door het Klimaatplein wordt gehanteerd zouden de CO2 kosten voor Kasteel Maurick komen op een totaal van € 4.447,20 euro per jaar met gelijkblijvende uitstoot.

Kasteel Maurick is een bijzonder gebouw: een historisch kasteel dat zowel voor de buitenkant als binnen aangemerkt is als Rijksmonument. Dit brengt per definitie uitzonderingen en uitdagingen met zich mee waar het mogelijkheden tot energiebesparing betreft. Hoe tref je maatregelen die tegemoetkomen aan de historische kwaliteiten van het pand? En hoe kun je dan toch zo veel mogelijk voldoen aan de wet milieubeheer voor energiebesparing? Dat blijft maatwerk, alhoewel de erkende maatregelenlijst wel inzicht biedt in de quick wins.

Voor mobiliteit: Het personeel komt zoveel mogelijk uit de buurt van Vught en komt gedeeltelijk ook nog met de fiets. De bedrijfsleider komt met de auto en die zou kunnen overstappen naar een andere auto. Bij voorkeur op elektriciteit, die ofwel op het eigen parkeerterrein kan worden opgewekt, of groen kan worden ingekocht.

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

-Vervanging van terrasverwarmers, door bijvoorbeeld verwarmde dekens of kussens, of infrarood panelen
– Plaatsen van zonnepanelen op parkeerterrein. Houdt hierbij rekening met schaduwval door omliggende bomen. Een gesprek met de energieleverancier kan verheldering bieden. Het terrein is dermate groot, dat deze partij wellicht geïnteresseerd is.
– Koelinstallaties en keuken produceren restwarmte, is die mogelijk her te gebruiken?

CO2-voetafdruk en CO2-kosten na 1 jaar

Vanwege het Corona-virus vestigt deze ondernemer zijn aandacht helemaal op de algemene bedrijfsvoering. Wel duidelijk is dat het inzicht in eigen klimaatimpact en de mogelijkheden om die te verkleinen worden meegenomen om groen de crisis uit te komen.

Terug naar overzicht