Hapert Aanhangwagens

HAPERT is al vele jaren de Nederlandse marktleider op het gebied van lichte aanhangwagens met een eigen kenteken. Alle modellen hebben, in tegenstelling tot veel andere merken, een volledig gelast en zelfdragend frame. Wij leveren aan ondernemers en particulieren, die willen werken met de meest betrouwbare materialen. Onze robuuste aanhangers zijn gemaakt om iedere dag weer maximaal te presteren tegen uiterst lage kosten per kilometer.

Henk Castelijns: “Wij zijn geïnteresseerd in hoe wij de CO2-voetafdruk van ons bedrijf kunnen verkleinen om daarmee toekomstige kosten te verlagen. Bovendien draagt dit bij aan een toekomstbestendige wereld waarin wij hopelijk nog vele generaties gezond kunnen ondernemen.”

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

In 2018 bedroeg de CO2-voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering van Wagenbouw Hapert 780 ton CO2. Deze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het gas (20%)- en elektraverbruik (35%) op locatie. De uitstoot van de bedrijfswagens en de uitstoot van de wagens van de medewerkers voor woon-werkverkeer zijn samen goed voor 32%. En de CO2-emissie voor de productie van hulpstoffen en materiaal die bij het afval terechtkomen bedraagt 13%

CO2-beprijzing

Wanneer deze CO2-uitstoot van 2018 belast zou worden met een CO2-heffing van € 60 per ton CO2, zou dit een kostenpost met zich meebrengen van ca. € 45.000 per jaar. Door nu al rekening te houden met deze mogelijke extra kosten, kan Wagenbouw Hapert zich voorbereiden op de eventuele invoering in de toekomst. En het geeft een extra stimulans voor verdere besparingsmaatregelen.

Energiebesparing

Van de 43 energiebesparende maatregelen die verplicht zijn volgens de Wet Milieubeheer, hebben er 17 betrekking op processen en apparatuur die Wagenbouw Hapert niet heeft, zoals spuitcabines, moffelovens en procesbaden. Deze zijn dus niet van toepassing. Van de resterende 26 maatregelen die wél van toepassing zijn, zijn er 21 al uitgevoerd, en 5 nog niet.

Van de al uitgevoerde 21 maatregelen zijn er 14 volledig uitgevoerd en 7 gedeeltelijk. Een noemenswaardige maatregel was het energiezuiniger maken van de warmteopwekking, door isolatie van het Ketelhuis.

Daarbovenop zijn:

-In de hallen shed daken aangebracht, waardoor direct daglicht binnenvalt. Hierdoor is minder kunstmatige verlichting nodig. En direct daglicht geeft tevens een gezonder werkklimaat.

-Ook zijn screens aangebracht tussen de hal en het kantoor. Hierdoor is er minder warmteverlies. En is het comfort op kantoor verhoogd;

-Op de lasafdeling is ventilatie met Warmteterugwinning (WTW) geïnstalleerd. Dit bespaart een enorme hoeveelheid gas. En zorgt ook voor een beter werkklimaat.

Duurzame opwekking

Sinds april 2018 liggen er 885 zonnepanelen op het dak van de vestiging in Hapert. Met deze panelen wordt 220.000 kWh per jaar opgewekt.

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

Mogelijk nog te nemen CO2-bespaarmaatregelen:

Van de nog niet uitgevoerde 5 maatregelen wordt aan twee gewerkt en wachten er drie op een natuurlijk moment om dit te doen.

Maatregelen waaraan wordt gewerkt zijn:

-Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur
-Binnenverlichting automatisch beperken op basis van daglichttoetreding door ramen en daklichten.

Maatregelen die op een natuurlijk moment wachten zijn:

-Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken
-Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van warmtebehoefte -Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken.

CO2-voetafdruk en CO2-kosten na 1 jaar

Deelname aan het onderzoek naar CO2-beprijzing heeft Hapert Wagenbouw inzicht gegeven in de Bruto Klimaatvoetafdruk per activiteit. Hieruit volgt dat een heffing op aardgas € 9.000 zou kosten, op elektra € 15.000 en op motorbrandstoffen € 15.000.

Wagenbouw Hapert heeft voldaan aan de informatielicht energiebesparing van RvO. Van de 26 van toepassing zijnde maatregelen zijn er 22 reeds uitgevoerd. Van de 4 nog niet uitgevoerde maatregelen wordt aan twee gewerkt en wachten twee op een natuurlijk moment. En Wagenbouw Hapert heeft ook gewerkt aan maatregelen bovenop de informatieplicht energiebesparing. Memorablele maatregelen zijn o.a. de isolatie van het ketelhuis, de installatie van ventilatie met warmteterugwinning (WTW) op de lasafdeling en de veel betere weging en scheiding van reststromen.

De Netto Klimaatvoetafdruk, die in 2018 nog 740 ton CO2 bedroeg, was in 2019 verkleind tot 510 ton CO2. De meeste CO2-uitstoot is de zogenaamde ‘embodied CO2‘ in het materiaal van de aanhangwagens. Deze wordt geschat op 17.000 ton CO2. Dit is ca. 1.700 kg CO2 per aanhangwagen.

Als er een wereldwijde heffing op CO2 zou komen en als leveranciers die doorbelasten dan zou dit, bij een CO2-prijs van € 60 per ton, de kostprijs van een gemiddelde aanhangwagen met 1,7 ton CO2 x €60,-= € 110 doen toenemen.

Terug naar overzicht