Wupperman Staal

Sinds de oprichting in 1872 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een innovatieve ontwikkelaar en een eersteklas staalverwerker. Het productassortiment van Wuppermann Staal Nederland omvat platte producten, buizen en buiscomponenten van staal.

Peter Jongenburger: “Wij zijn een project gestart onder de naam WSN Duurzaam en kijken daarbij naar drie aspecten: Circulaire Economie, Energie & CO2 en Lucht & Water. Deelname aan dit onderzoek naar CO2 kosten en mogelijke besparingen past een op een bij het Thema Energie & CO2.”

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

De totale CO2- uitstoot van Wuppermann staal is 52.078 ton CO2. Waarbij het overgrote deel komt van de inkoop van elektriciteit. Naast dat dan eerst besparen op het energieverbruik interessant is, kan Wuppermann ook elektriciteit zelf duurzaam opwekken of inkopen van een duurzame bron. Grootschalige duurzame energieprojecten zoals de windmolenparken in de Noordzee leveren reeds goedkopere duurzame elektriciteit dan elektriciteit die wordt geproduceerd uit kolen-, gas- of andere fossiel gevoede installaties.

Rekenend met een CO2 prijs van €60,- euro, zoals die door het Klimaatplein wordt gehanteerd, zouden de CO2 kosten voor Wuppermann Staal komen op een totaal van € 3.124.696,20 euro per jaar met gelijkblijvende uitstoot. De grootste besparing op CO2 en derhalve de kosten zit op het onderwerp ‘elektriciteit’. Dit zijn hoofdzakelijk productieproces gerelateerde verbruiken. Deze emissies kunnen worden vermeden door optimalisatie van het productieproces, eigen opwek van duurzame energie of gebruik te maken van groene elektriciteit.

De tweede relatief grote bron van emissies is de verwarming van de gebouwen. Het betreft hier hoofdzakelijk de gebouwen van de productiefaciliteiten en van de opslag. Hier zijn grote transportdeuren aanwezig die ook in de winter met regelmaat open staan om onbewerkt staal binnen te brengen en het bewerkte staal in de vrachtwagens te laden. Met het openen van deze enorme deuren verdwijnt, met name in de winterperiode, veel warme lucht. Dat verklaart de relatief grote hoeveelheid gas die gebruikt wordt voor de verwarming. Het roze gedeelte in het bovenstaande taartdiagram.

Op het gebied van mobiliteit nemen we de emissies mee die gerelateerd zijn aan de vervoersbewegingen van het personeel om bijvoorbeeld op de werkplaats te komen (woon- werkverkeer.) De totale emissies op dit onderwerp is relatief laag: 412 ton CO2.

Niet meegenomen, omdat dit wordt ingekocht en daarom bij scope 3 behoort, zijn de transportbewegingen die voor het primaire proces nodig zijn. Staal is een zwaar product en aangezien veel staal verplaatst wordt is het een logische gevolgtrekking dat de gerelateerde CO2 emissies significant zijn. Hoewel we daar geen cijfers hebben, zou het voor Wuppermann Staal vanuit CO2 reductie perspectief interessant kunnen zijn om hier specifiek onderzoek naar te laten doen.

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

Wuppermann Staal heeft een relatief efficiënt ingericht productieproces in vergelijking met andere marktpartijen. Besproken is hier onderzoek naar te doen en te analyseren wat de verschillen zijn en waar deze in het proces zitten. Hier zit een lerend element aan, zodat anderen geïnspireerd kunnen raken. Maar het is ook een mogelijk argument voor klanten om vaker voor Wuppermann Staal te kiezen omdat ze daarmee kiezen voor lagere emissies.

Besproken zijn de mogelijkheden die samenwerking binnen het industriegebied zou kunnen bieden. Als verwarming van de gebouwen een belangrijk deel van de voetafdruk (en kostenpost) is, zou het interessant kunnen zijn om de restwarmte van buurbedrijven te gebruiken voor deze verwarming.

Naast energie (waaronder warmte) uitwisseling met de buurbedrijven, kunnen heel goed duurzaamheidsinitiatieven op gebiedsniveau worden opgepakt. Inspirerende voorbeelden van hoe dat zou kunnen zijn te vinden op de website van Green Business Club Nederland, die dergelijke initiatieven organiseert. Of op de website van stichting MOED waar veel informatie staat over de Green Deal op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg.

Mobiliteit bestaat uit twee onderdelen, die samen een totale CO2 emissie van 412 ton representeren. Een aantal suggesties om deze verder naar beneden te brengen zijn: een cursus slim rijden, en een duurzaam vervoersbeleid waarbij OV en de fiets gestimuleerd worden. En ook het implementeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij het eigen wagenpark of geleasede wagenpark wordt omgezet naar auto’s op elektriciteit of naar auto’s die rijden op waterstof.

CO2-voetafdruk en CO2-kosten na 1 jaar

Vanwege het Corona-virus vestigt deze ondernemer zijn aandacht even op de algemene bedrijfsvoering. Wel duidelijk is dat het inzicht in eigen CO2-uitstoot en de tips voor reductie gaan leiden tot een bewuster verbruik van fossiele brandstoffen.

Terug naar overzicht