HR de Koppelpaarden

Welkom bij Hotel-Restaurant de Koppelpaarden. Wij bieden een hotel, restaurant, zalen, terras en catering vanuit het mooie Dussen. Ook voor vergaderingen of feesten kunt u bij de Koppelpaarden terecht.

Bjorn van der Westen: “Wij zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden om energie en brandstof te besparen. En ook naar hoe we energie beter en duurzamer in kunnen zetten. Deelname aan dit onderzoek bied ons de houvast en begeleiding om inzicht te krijgen in wat de toekomst ons gaat brengen en hoe we daar op kunnen anticiperen”.

Huidige CO2-voetafdruk en CO2-kosten

In 2018 bedroeg de CO2-voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering van De Koppelpaarden ca. 150 ton CO2. Dit komt neer op bijna 9.000 kg CO2 per voltijdsmedewerker (FTE).

In de cirkeldiagram valt te zien dat de CO2-uitstoot van De Koppelpaarden voor driekwart wordt veroorzaakt door het energieverbruik. Elektra is goed voor 52% en aardgas voor 22%. Verder wordt 13% veroorzaakt door mobiliteit. De uitstoot door bedrijfswagens is goed voor 5%. Het woon-werkverkeer door de medewerkers wordt geschat op 8%.

Ongeveer 13% is gerelateerd aan andere zaken. De inkoop van water, papier en andere zaken vertegenwoordigen een CO2-uitstoot ter grootte van 11%. Ca. 2% heeft te maken met het verbruik van koudemiddel door de vriezers en koelkasten in de keuken.

Indien de CO2-uitstoot van 2018 belast wordt met een CO2-heffing van € 60 per ton CO2, betekent dit een kostenpost van ca. € 9.000 per jaar. Dit is per gebied:

-Belasting op aardgas € 1.900

-Belasting op elektra € 4.600

-Belasting op motorbrandstoffen € 1.200, waarvan € 500 voor bedrijfswagens

-Overig (inkoop) € 1.300

Mogelijk te nemen besparingsmaatregelen

De zalen kennen een onregelmatig gebruik, waardoor het geen zin heeft deze permanent te verwarmen. Enige tijd voor aanvang van een bijeenkomst worden de zalen op temperatuur gebracht, en later weer naar een lagere temperatuur teruggeschakeld. Hier wordt redelijk strak op gelet. Het gasverbruik van De Koppelpaarden is relatief laag in verhouding tot het stroomverbruik, dus het lijkt erop dat deze gedragsmaatregel werkt.

De Koppelpaarden heeft de verlichting bij de bar vervangen door LED, en draait op elk moment dat er een lamp kapot gaat in het restaurant daar ook LED in. Dit zal bijdragen aan een vermindering van het elektriciteitsverbruik.

-Achter de radiatoren kan radiatorfolie worden aangebracht. Dit is een snel en makkelijk uit te voeren maatregel. Maar gezien het beperkte oppervlak en het beperkte gebruik van de radiatoren zal dit niet heel veel gasbesparing opleveren.

-De Koppelpaarden overweegt de installatie van een decentrale warmteterugwinning (WTW) specifiek ten behoeve van de luchtverversing in de keuken. Dit zal de gasrekening verlagen. En als de centrale ventilatie unit hierdoor wordt ontlast, mogelijk ook de elektriciteitsrekening.

-Het verbruik van koudemiddel door de vriezers en koelmachines van De Koppelpaarden draagt slechts voor 2% bij aan de Bruto Klimaatvoetafdruk. Toch is het misschien zinvol om te kijken of het huidige koudemiddel Freon R404A kan worden vervangen door een koudemiddel met een lager Global Warming Potential (GWP).

In 2018 was meer dan de helft van het bedrijfsafval van De Koppelpaarden ongesorteerd. Met een betere scheiding kunnen meer reststoffen nuttig worden hergebruikt. En dit scheelt emissies bij derden. Misschien is het zinvol om te onderzoeken hoe dit bereikt kan worden.

Misschien kan De Koppelpaarden ook in positieve zin bijdragen via de maaltijden die zij serveert. De CO2-uitstoot ten gevolge van de productie van alle ingrediënten is waarschijnlijk groter dan die van het eigen energieverbruik.

De Koppelpaarden werkt al uitermate efficiënt, dus er is nauwelijks voedselderving. Maar maaltijden met meer plantaardige in plaats van dierlijke ingrediënten veroorzaken minder uitstoot van broeikasgassen. En lokale producten zoals appelsap hebben een lagere CO2- en watervoetafdruk dan een product als sinaasappelsap. De Koppelpaarden is zich hiervan bewust. Maar de klant bepaalt wat hij of zij lekker vindt, en het moet ook prijstechnisch haalbaar zijn.

-De Koppelpaarden zou graag meer seizoensproducten uit de streek willen gebruiken. Vanuit milieu oogpunt, maar ook sociaal en maatschappelijk gezien zou dit een goede zaak zijn. Maar het is wel een logistieke uitdaging. De Koppelpaarden ziet op tegen al te veel verschillende leveranties. Het wachten lijkt op een marktpartij die de verbinding kan maken tussen boer en restaurant, en in staat is om verse lokale seizoensproducten te leveren, en tegelijkertijd ook de andere benodigde ingrediënten. Als zich een dergelijke partij aanbiedt, staat De Koppelpaarden hier positief tegenover.

-Wanneer De Koppelpaarden zou overstappen op groene stroom van Nederlandse origine, zou de Netto Klimaatvoetafdruk 75 ton CO2 kleiner worden. Een reductie van 50%.

-Verder heeft De Koppelpaarden één PV paneel. Dit wekt over het jaar genomen voldoende energie op om de gasten bij het fietsoplaadpunt van groene stroom te voorzien. De Koppelpaarden wil graag op het dak meer zonnepanelen installeren indien de financiën dat toestaan.

CO2-voetafdruk en CO2-kosten na 1 jaar

Vanwege het Corona-virus vestigt deze ondernemer zijn aandacht even helemaal op de algemene bedrijfsvoering. Wel duidelijk is dat de investeringen die zijn gedaan in verlichting, ovens en fornuis zich nu al uitbetalen in de vorm van een lager verbruik per apparaat. Ook is voldaan aan de informatieplicht energiebesparing.

Terug naar overzicht