Verduurzaam je waardeketen door CO2-reductie

CarbonLeap helpt jouw bedrijf de Scope 3-emissies te verminderen met effectieve reductiemaatregelen. Wij streven ernaar duurzame toeleveringsketens te ontwikkelen door onder andere biobrandstoffen voor transport te gebruiken en plastics/verpakkingsmaterialen te hergebruiken. Het unieke aan onze aanpak is dat je de uitstoot kunt reduceren zonder operationele aanpassingen. Als onafhankelijke organisatie bieden wij maatwerk: echte Scope 3-reducties tegen een eerlijke prijs.

CarbonLeap past het concept van carbon insetting toe, waarbij reductiemaatregelen in een parallelle keten nauw aansluiten bij de kernactiviteiten van onze klanten. Dit zorgt voor een transparantere en geloofwaardigere rapportage van klimaatinspanningen, resulterend in carbon certificaten die een meetbare milieu-impact financieren.

Quinten Becker

Business Developer

+31 6 14 29 61 27