Ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie zonne-energie.

KiesZon is al ruim 10 jaar vormgever van de solar revolutie in Nederland. Ze organiseert binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Ook voor het MKB bieden wij volledig ontzorgde duurzame energie-oplossingen. Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Roger Holterman

Sales- en marketingmanager

0624552890