Bedrijven besparen veel energie door milieutoezicht

Energiebesparing

De afdeling Milieu van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voert vanaf 2011 actief toezicht uit op de verplichtingen voor energiebesparing uit de wet milieubeheer voor bedrijven. Dit betekent dat bedrijven binnen de gemeente worden gecontroleerd op het nemen van energiebesparende maatregelen. Onder de wet Milieubeheer vallen bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aan aardgas verbruiken.

Doelgroep milieutoezicht energiebesparing

Bezocht zijn grote kantoren, zorginstellingen, bouwmarkten, grote winkels, horecabedrijven, onderwijsinstellingen en een categorie ‘overige bedrijven’. De meeste bedrijven kunnen direct aan de slag met een checklist met energiemaatregelen per branche en een gestandaardiseerd plan van aanpak voor energiebesparing. Bedrijven besparen rechtstreeks op hun energiekosten en investeren in energiebesparende maatregelen en technieken in gebouwen.

Doelstelling wetgeving

De doelstelling van het project is dat bedrijven meer energie gaan besparen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het programma “ ‘s-Hertogenbosch klimaatneutraal”. Tevens voert de gemeente hiermee haar taak van milieutoezicht op energiebesparingswetgeving volgens de wet Milieubeheer adequaat uit.

Kerngegevens

In totaal zijn vanaf 2011 tot heden zo’n 300 bedrijven onderzocht en gecontroleerd op naleving van de energiebesparingsverplichtingen. Verwacht wordt dat buiten deze 300 bedrijven nog 250 andere bedrijven in ’s-Hertogenbosch interessant zijn om in de toekomst te controleren op energiebesparende maatregelen.

Financiële besparingen elektriciteit en aardgas

De gecontroleerde inrichtingen kunnen jaarlijks naar verwachting een gemiddeld bedrag van ruim € 18.000,- besparen. De inmiddels gecontroleerde bedrijven in het toezichtproject besparen door het toezicht naar verwachting jaarlijks in totaal 24.720 MWh elektriciteit. Deze besparing is gelijk aan het gemiddelde elektragebruik van 7.000 huishoudens of de jaaropbrengst van vijf windmolens. De met het toezichtproject bereikte verwachte aardgasbesparing is 2,5 miljoen m3 aardgas. Dit is gelijk aan het gemiddelde gebruik van ongeveer 1.700 huishoudens.”

Opvragen gebruikscijfers 2013

In 2014 zal de gemeente ‘s-Hertogenbosch onderzoeken in hoeverre de verwachte besparing is gerealiseerd, door het opvragen van de energiegebruiksgegevens over 2013 van de gecontroleerde bedrijven.

Gerelateerde artikelen

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klijn Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder