Bedrijven gezocht die willen werken met interne prijs op CO2-uitstoot

Twaalf bedrijven gezocht die willen werken met interne prijs op CO2-uitstoot

Wilt u de CO2-voetafdruk van uw onderneming verkleinen, maar weet u niet goed waar te beginnen? Het Klimaatplein zoekt twaalf bedrijven die willen deelnemen aan het boeiende onderzoek ‘Werken met een interne prijs op CO2-uitstoot’. De geselecteerde bedrijven ontvangen (onder andere) gratis bespaaradvies waarmee bij opvolging direct wordt voldaan aan de informatieplicht energiebesparing.

Achtergrond

Tijdens de klimaattop in Parijs zijn landen overeengekomen dat er een prijs betaald moet gaan worden voor het veroorzaken van CO2-uitstoot. Die maatregel maakt energiebesparing en duurzame opwekking aantrekkelijker omdat het verbruik van fossiele brandstoffen zo duurder wordt. Mede daardoor kan het klimaatdoel om onder de liefst 1,5 graden temperatuurstijging te blijven worden behaald.

Waarom dit onderzoek

Ons onderzoek haakt in op bovenstaande maatregel en heeft drie doelen. Ten eerste willen we bewustzijn creëren voor wat CO2-beprijzing gaat betekenen. Ten tweede willen we kennis opbouwen met betrekking tot de bespaarmaatregelen die bedrijven bereid zijn te nemen om CO2-uitstoot te verlagen. En tot slot willen we hiermee bedrijven stimuleren om kennis te delen over het besparen van energie en hun zoektocht naar een duurzame energievoorziening.

Wie kunnen deelnemen?

We zijn op zoek naar bedrijven uit drie verschillende sectoren: Vier metaalbedrijven, vier horecabedrijven en vier technische maakindustriebedrijven. Deelnemers moeten tussen de 5 en 250 werknemers hebben en gevestigd zijn in Noord-Brabant. Deze bedrijven hebben 1 bedrijfslocatie waar nog voldoende energiebesparing is te behalen. Een energieverbruik van minimaal 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh stroom is vereist. Ook bent u geïnteresseerd in een duurzamer mobiliteits- of vervoerbeleid.

Wat ontvangt u als deelnemer?

Deelname aan dit onderzoek is gratis. U ontvangt de CO2-voetafdruk van uw bedrijf en krijgt inzicht in de bijbehorende CO2-kosten. Ook ontvangt u een uitgebreid advies voor mogelijke energie- en brandstof bespaarmogelijkheden. Daarnaast wordt met u besproken welke keuzes u zou kunnen maken wanneer de invoering van een CO2-prijs morgen al realiteit zou zijn. Door deel te nemen aan het onderzoek krijgt uw organisaties inzicht in de impact van CO2-besparing en bouwt zo een duurzaam concurrentievoordeel op.

Wat wordt van u verwacht?

Allereerst verwachten we van u een positieve instelling en de bereidheid om mee te werken aan het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van uw onderneming. Hiervoor hoeft u alleen maar de stroom-, gas- en brandstofcijfers aan te leveren. Ook vragen we gedurende een jaar ongeveer zeven uur tijd om de gegevens en energie- bespaarmogelijkheden door te nemen. En tenslotte vragen we u om als koploper de opgedane kennis en genomen bespaarmaatregelen te delen via het Klimaatplein en met uw branchegenoten.

Enthousiast?

Vorig jaar namen al drie bedrijven deel aan dit onderzoek. Zij namen diverse maatregelen om de CO2-voetafdruk en energiekosten te verlagen. Nu zijn de volgende twaalf aan de beurt! Deze bedrijven zijn inmiddels uit alle aanmeldingen geselecteerd. Via een speciale webpagina op het Klimaatplein zullen deze ondernemers zich aan u voorstellen.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door:logopnbkleur

Met medewerking van de brancheorganisaties: