Biobased bouwen en isoleren krijgen flinke stimulans

Energiebesparing

De Rijksoverheid trekt 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen en isoleren zijn kansrijke methoden om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien. Ook Klimaatplein partner Takkenkamp is een betrokken speler bij deze duurzame innovaties.

Biobased ambities

De nationale ambitie is het om in 2030 minstens dertig procent van de nieuwbouwwoningen met minimaal dertig procent biobased materialen te realiseren. Hetzelfde percentage geldt als doelstelling voor isolatiemaatregelen voor verduurzaming én voor de gebruikte materialen voor de utiliteitsbouw. Ook moet een substantieel deel van de materialen voor infrastructurele bouwwerken en objecten biobased zijn. Denk aan asfalt, straatmeubilair en fietsbruggen.

Hiervoor moeten er in het jaar 2030 minstens vijfentwintig producerende ketens van boeren, industriële verwerkers en bouwers zijn. Doel is dat de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen groeit van circa 2.000 hectare naar 50.000 hectare en de verwerkingscapaciteit naar minimaal 400.000 ton aan vezels per jaar.

Uitvoeren in de praktijk

De noodzaak van het toepassen van biobased materialen neemt fors toe en er zijn tal van lokale en regionale initiatieven die zich hiermee bezighouden. Het landelijk programma ‘bouwmaterialen van eigen bodem Building Balance’, dat gefinancierd wordt vanuit de overheid, initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens; van land naar pand.

Biobased isolatiemateriaal

Klimaatplein partner Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers speelt in het programma een essentiële rol door te onderzoeken welke gewassen geschikt zijn voor snelle opschaling. Momenteel testen zij verschillende biobased isolatiematerialen om te gebruiken voor de isolatie van gebouwen. Zij werken hiervoor nauw samen met de uitvoeringsorganisatie Building Balance. Bij verschillende lokale projecten wordt al gekeken naar de toepassingen in onder andere dakisolatie.

Takkenkamp streeft ernaar om een volledig biobased gevalideerd en gecertificeerd dak isolatiesysteem op de markt brengen. Daarnaast gaan ook alle vestigingen van het bedrijf zich bezighouden met het na-isoleren van hellende daken met vezels van regionale bodem. Samen met andere spelers versnellen zij zo de overgang naar een circulaire en op biomassa gebaseerde (bouw)economie.

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder