Blijf de handhaving voor en start met energie besparen

Energiebesparing

Valt uw bedrijf of instelling onder het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan heeft u al sinds het jaar 1993 de verplichting om energie te besparen. Sinds 2019 volgt daar ook de informatieplicht energiebesparing bij. Hierdoor kan het bevoegd gezag makkelijker de achterblijvers handhaven.

Verbruikt uw organisatie meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh aan stroom? Dan valt u onder de energiebesparingsplicht en bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.

Wat houdt de informatieplicht in?

U moet rapporteren welke maatregelen u heeft genomen om energie te besparen. Het betreft dan de energiebesparende maatregelen die zijn opgenomen in de erkende maatregelenlijst (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. U rapporteert uw energiebesparende maatregelen aan het bevoegd gezag.

Ga nu al van start

U kunt vandaag al starten en direct besparen: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst komt. Voor nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing.

Diverse voordelen energie besparen op een rij

  • U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen van de EML binnen vijf jaar terug;
  • Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld meer bedieningsgemak en comfort;
  • Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen: het draagt bij aan minder uitstoot van het broeikasgas CO2 dat gevaarlijke klimaatontwrichting veroorzaakt;
  • Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden;
  • Energie besparen is de eerste stap naar een CO₂-neutrale energiehuishouding;
  • U bent perfect voorbereid op de informatieplicht energiebesparing;
  • U wordt niet gehandhaafd door het bevoegd gezag omdat u via informatieplicht heeft aangegeven al aan wet- en regelgeving te voldoen.

Blijf de handhaving voor en start direct met energiebesparing >

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder