Climate Quick Scan

Uniek MKB-adviestraject voor het praktisch invulling geven aan EU klimaatdoelen.

De Climate Quick Scan. Een adviestraject voor MKB-bedrijven en instellingen dat u leidt richting de 40% CO2-reductie in 5 jaar tijd. (Het EU doel is 49% CO2-reductie in 2030). Ook voldoet u bij opvolging direct aan de erkende maatregelen voor de informatieplicht energiebesparing.

Eerst wordt de CO2-voetafdruk van uw organisatie in kaart gebracht. Op basis daarvan en hetgeen de adviseur in uw organisatie ziet en te weten komt in een gesprek, wordt u geïnformeerd en geënthousiasmeerd die voetafdruk te verkleinen. Dat gaat met behulp van energiebesparing, fossielvrije opwek van energie en duurzame mobiliteit. De door de overheid erkende en verplichte energiebesparingsmaatregelen die voor uw sector worden genoemd komen terug in het adviesrapport.

Bij opvolging van het advies gaat u richting de 40% CO2-reductie voor het jaar 2025 waarmee u lijn bent met het EU klimaatdoel van 49% in 2030.

Een Climate Quick Scan is bedoeld voor organisaties met 1 bedrijfslocatie van maximaal 5.000 m2 en minimaal 5 FTE. De kosten van een standaard Climate Quick Scan bedragen €995,- (excl. BTW).

In deze leaflet leest u meer informatie over het adviestraject >.

Bel 073-822 74 86 of mail naar info@klimaatplein.com voor meer informatie of het starten van uw Climate Quick Scan.

[blok33]

Wat levert het op?

  • U bent zich bewust van de eigen CO2-voetafdruk en hoe u hier op gaat besparen;
  • U kunt uw organisatie als duurzaam in de markt positioneren;
  • U hebt een competitief voordeel bij duurzame inkopers;
  • U voldoet bij opvolging aan wet- en regelgeving voor energiebesparing;
  • Uw medewerkers zijn trots en extra gemotiveerd;
  • U kunt goed voorbereid aan de slag met de informatieplicht energiebesparing.

[/blok33]