De Energie Prestatie Keuring, een kans voor het MKB?

Energiebesparing

Energie Prestatie Keuring

In het Energieakkoord dat afgelopen najaar is gesloten wordt gesproken over de Energie Prestatie Keuring (EPK). Een Pilot van deze zogenaamde ‘EPK’ zal al per 1 januari van komend jaar starten. Wat zijn de ideeën over de EPK en wat betekent dit voor het MKB?

De Energie Prestatie Keuring

De Energie Prestatie Keuring kan als een effectieve hulp voor ondernemers bijdragen aan de realisatie van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Nu is conform de Wet milieubeheer al afgesproken dat ondernemers deze maatregelen moeten nemen, maar wordt daar nog niet streng op gehandhaafd. De EPK kan ook bijdragen aan het efficiënter handhaven van die Wet Milieubeheer.

De EPK-Pilot

Naar verwachting zullen een viertal EPK-pilots per januari 2014 starten onder regie van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. De pilots worden ingericht ter ondersteuning van bedrijven, en hebben tevens een toetsende rol in de vorm van een periodieke keuring (naar analogie met de APK-keuring voor auto’s) door erkende dienstverleners. Bedrijven en instellingen (inclusief vastgoedpartijen) die onder de energiebesparingverplichting van de Wet milieubeheer vallen kunnen op vrijwillige basis aan deze pilot deelnemen. In najaar 2015 wordt de werking op specifieke punten geëvalueerd. Bij de evaluatie door de partijen zal naast effectiviteit ook worden bezien of de EPK-pilot positief wordt ervaren door ondernemingen en overheid. Bij een positief resultaat voor beide wordt het EPK-systeem in 2016 ingevoerd in de sectoren waarvoor uit de pilot blijkt dat de EPK werkt.

Kosten van de EPK

Het is de bedoeling dat de kosten van de EPK, net zoals bij een APK niet te hoog worden. De rekening komt pas wanneer je voor afgekeurde onderdelen maatregelen moet nemen. Maar dat zijn kosten die je onder de Wet Milieubeheer toch al verplicht was te maken.

Een kans voor het MKB?

Ja zeker! Ondernemers worden ontzorgt in hun verplichting te voldoen aan de Wet Milieubeheer. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar worden in eerste instantie zichtbaar gemaakt. Die zichtbaarheid alleen al versnelt de bewustwording van manieren om op kosten te besparen. Vervolgens zullen enkele maatregelen worden uitgevoerd die de ondernemer niet alleen helpt met kostenbesparing en het voldoen aan de Wet Milieubeheer, maar tevens bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van het klimaat-onvriendelijke broeikasgas CO2. Winst dus voor zowel Profit als Planet en uiteindelijk ook voor People!

Hoe energiebesparende maatregelen te financieren?

Belangrijk lijkt het mij dat gekeken wordt naar de financiële draagkracht van de ondernemer. Kunnen ondernemers met zwakke schouders via alternatieve financieringsmogelijkheden toch zoveel mogelijk energiemaatregelen uitvoeren? Door extra inkomsten vanwege de besparing op de energiekosten kan zo’n alternatieve financiering dan langzaam weer worden afgelost.

Positieve waardering voor duurzaam gedrag

Maar meest belangrijke is een positieve waardering voor ondernemers die de stap gaan zetten naar minder energieverbruik en daardoor automatisch minder CO2-uitstoot veroorzaken. Deze ondernemers dragen namelijk actief bij aan het tegengaan van klimaatverandering en daarmee aan de ondernemingsmogelijkheden van toekomstige generaties. Die generaties kunnen dankzij de verantwoordelijkheden die nú genomen worden ook straks in een goede omgeving het ondernemerschap uitoefenen!

Nu al starten met het besparen op energiekosten? Doorloop dan ons 5-stappenplan naar energiebewust ondernemen.

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder