De energiearchitect. Het beroep van de toekomst!

Energiebesparing

Ondanks vele initiatieven voor energietransitie in de gebouwde omgeving blijven resultaten een beetje hangen in goed bedoelde pilots, terwijl overtuigende CO2-reductie uitblijft.

Eigen waarneming in Midden-Brabant laat zien dat kennis, vaardigheid en ervaring ontbreekt om integrale energie-concepten te ontwikkelen voor bestaand- en nieuw te bouwen vastgoed. Deze waarneming geldt voor particuliere en huurwoningen alsmede voor utiliteitsgebouwen voor commerciële en maatschappelijke doeleinden zoals scholen, wijkgebouwen sportaccommodaties en zorgcentra.

Gesegmenteerde bouwkolom

We hebben in Nederland te maken met een sterk gesegmenteerde bouwkolom, waarin projectontwikkelaars, gedreven door een relatieve schaarste aan gebouwen, jarenlang de dienst uitmaakten. Met name de crisis van 2008 heeft ervoor gezorgd dat deze bouwkolom zichzelf opnieuw moet uitvinden: kleinschaliger, meer maatwerk naar eindgebruiker en vooral duurzamer. Dit laatste zal een positieve bijdrage leveren aan de speerpunten van de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED): energietransitie in maatschappelijk vastgoed en in gebouwen op bedrijfsterreinen.

Frustraties duurzaam bouwen

Wij lopen in onze dagelijkse werkzaamheden bij energieonderzoeken telkens tegen dezelfde soort problemen aan:

  • Vanuit energieoogpunt slecht presterende gebouwen. Ook recent opgeleverde nieuwbouw! Reden: investeerders/eigenaren kijken uitsluitend naar maximale gebruikersfunctionaliteit en esthetische toonbaarheid binnen een beperkt bouwbudget
  • Architecten voeren opdrachten uit conform de wensen van investeerders/eigenaren en missen de kennis en ervaring om vanuit energie- en klimaatcomfort deugdelijke producten op te leveren;
  • Installatieadviseurs kijken naar de meest in aanmerking komende energie-installaties binnen het bouwbudget, die voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Zij kijken echter niet met de bril van de eindgebruiker die de exploitatiekosten (gebouw- en energiebeheer) op moet hoesten.
  • Aannemers en installateurs bouwen volgens bestek op basis van een vaak meervoudige of openbare aanbesteding, waarin de laagste prijs doorslaggevend is en geen of nauwelijks (budgettaire) ruimte is voor energie-efficiëntie. Dit levert gebouwen op, die op papier voldoen aan het bouwbesluit, maar in werkelijkheid energielekkende gedrochten blijken te zijn.
  • Gebouwgebruikers en gebouweigenaren zijn zowel in het publieke als in het private domein voor het merendeel niet dezelfde partij.
  • Eindgebruikers, die belang hebben bij  energie-efficiency en klimaatcomfort weten niet welke eisen zij moeten/mogen stellen aan degenen, die de gebouwen opleveren omdat zij daartoe de kennis niet hebben. Mochten zij die eisen wel kunnen stellen dan weten ze niet hoe zij die tijdens het gebruik moeten monitoren of wie ze bij onvoldoende prestatie aan moeten spreken.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de CO2 uitstoot, naast transport en industrie. Als gevolg van genoemde problemen is het een haast ondoenlijke opgave om energietransitie in de gebouwde omgeving  zodanig te versnellen dat bestuurlijk vastgestelde ambities gehaald gaan worden.

Energiearchitecten hebben de toekomst!

De deskundigen in de regio, die integrale energie-concepten kunnen bedenken, verkopen, uitvoeren en gedurende het hele proces kunnen monitoren zijn letterlijk op één hand te tellen. Wij noemen die deskundigen energiearchitecten. Een beroep dat in theorie al bestaat maar nog nauwelijks beoefend wordt. En dat terwijl er genoeg werklozen met een bouwkundige achtergrond thuis op de bank zitten. Wat een kapitaalvernietiging! Een energiearchitect zou zichzelf gemakkelijk kunnen terugverdienen uit de energiebesparing die zijn of haar inspanning oplevert.

MOED werkt thans met het regionale bedrijfsleven, onderwijs en overheid aan voorstellen, die moet leiden tot opleiding van energiearchitecten en plaatsing bij het regionale bedrijfsleven.

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder