De klimaattop in Marrakesh gaat over de uitvoering van Parijs

Klimaatverandering

De klimaatafspraken die eind 2015 in Parijs zijn gemaakt worden door velen beschreven als het ‘tipping point’ in de strijd tegen klimaatverandering. Afgesproken is dat we de wereld niet verder laten opwarmen dan 2 graden Celsius en dat we liever nog daar ver beneden blijven. Uiteraard goed dat deze doelstelling is geformuleerd. Maar hoe gaan we hier invulling aan geven? Dat gaat besproken worden tijdens de klimaattop in Marrakesh.

Uitvoering Parijs besproken in Marrakesh

In november van dit jaar zullen vertegenwoordigers van 197 staten deelnemen aan deze klimaattop waar over de uitvoering van de klimaattop in Parijs zal worden gesproken. In Marrakesh zal het dus gaan over de HOE-vraag: op welke wijze gaan landen invulling geven aan de in Parijs gemaakte beloftes? Hoe gaat energie bespaard worden en hoe gaat duurzaam worden opgewekt? Welke financieringsmogelijkheden komen er voor bedrijven en hoe worden ontwikkelingslanden erbij betrokken? En last but not least, hoe worden de vorderingen op CO2-reductie door de deelnemende landen transparant gemonitord?

Het werken aan antwoorden op deze vragen en de daadwerkelijke uitvoering daarvan maken de top in Marrakesh eigenlijk net zo belangrijk als de Parijse klimaattop. Want ‘praatjes vullen geen gaatjes’ en ‘belofte maakt schuld’. Het gaat uiteindelijk om de uitvoering, het échte werk in de praktijk. Ik kijk uit naar de oplossingen en maatregelen die door alle landen worden gepresenteerd!

En wil je als organisatie zelf alvast aan de slag? Maak dan gebruik van een van onze vele tips en tools voor CO2-neutraal ondernemen >

Bron foto: Citymarketing Tilburg

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder