Dienstauto’s overheden allesbehalve duurzaam

Nieuws

Bij lagere overheden is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaam inkopen. Dat blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van CNG Net, in samenwerking met De Groene Zaak en Natuur & Milieu, waarin naar voren komt dat het merendeel van provinciale gedeputeerden in dienstauto’s rijden die allesbehalve schoon zijn.

Provincies laten een simpele kans liggen om het goede voorbeeld te geven als het gaat om het reduceren van CO2-uitstoot. Uit het onderzoek blijkt dat alhoewel er reeds meerdere modellen op de markt zijn met een CO2-uitstoot van minder dan 100gr/km, alle dienstauto’s een uitstoot hebben die (ruim) daarboven ligt. Dat is substantieel hoger dan de gemiddelde uitstoot van het Nederlandse zakelijke wagenpark.

Bovendien rijdt een meerderheid van dienstauto’s op diesel, qua luchtvervuiling de minst schone brandstof. Friesland en Zeeland blijken positieve uitzonderingen. De gedeputeerden in die provincies rijden in hybride en aardgas-voertuigen, waardoor hun CO2-uitstoot en luchtvervuilende emissies relatief het laagst is.

Hoofdconclusies van het onderzoek

– Van het totale aantal onderzochte dienstauto’s (36) voldoet slechts 36% aan de huidige minimumeis voor het milieuaspect ‘uitlaatemissie’. In het geval van Overijssel wordt zelfs niet voldaan aan de eisen uit 2011, terwijl de voertuigen in 2013 zijn aangeschaft. Voor de overige voertuigen geldt dat zij niet aan Euronorm 6 voldoen en een grotere negatieve impact op de luchtkwaliteit hebben.
– Slechts 11% van de dienstauto’s voldoet aan Euronorm 6 en maakt tevens gebruik van een alternatieve brandstof.
– 14% van de voertuigen stoot meer dan 150 gram CO2 per kilometer uit en voldoet daarmee niet aan de minimumeis CO2-uitstoot per kilometer.
– Minder dan een kwart van de dienstauto’s (22%) maakt gebruik van alternatieve brandstoffen en/of alternatieve aandrijvingen. Het overgrote deel van de voertuigen van de GS (78%) rijdt op diesel.
– 4 provincies (Drenthe, Flevoland, Gelderland, Zuid-Holland) waren niet bereid de gegevens te verstrekken. De gegevens van Utrecht werden te laat aangeleverd.

Duurzaam inkopen begint bij jezelf

Het voorbeeld van de dienstauto’s onderstreept een probleem dat (lagere) overheden duurzaamheid nauwelijks laten meewegen bij inkoopprocessen. Hier moet zo snel mogelijk iets aan gebeuren. Daarom is De Groene Zaak volop in gesprek met de overheid om te zorgen dat er een ambitieus plan van aanpak komt om te zorgen dat duurzame koplopers aan bod komen bij de besteding van de €60 miljard, die de overheden gezamenlijk per jaar uitgeven. Het plan wordt kort na de zomer verwacht.

Gerelateerde artikelen

Hoe vermijd je verborgen kosten bij gescheiden afvalinzameling?

CO2-neutraal ondernemen

Iedereen heeft weleens te maken met een gevalletje goedkoop is duurkoop. Je zag online die...

Lees verder

Meer doen dan wegwerken E, F en G labels om klimaatdoelen te halen

Energiebesparing

Sjoerd Klijn Velderman verduurzaamde zelf zijn meer dan honderd jaar oude huis: er werd isolatiemateriaal...

Lees verder

Moderne leeromgeving met dank aan circulaire nieuwbouw  

CO2-neutraal ondernemen

De nieuwbouw van het Ashram College heeft een sterke focus op circulariteit door het hergebruik...

Lees verder