Het delen van overtollige duurzame stroom met andere bedrijven

Een bedrijf kan haar overtollige duurzame stroom delen met andere bedrijven, dit wordt vaak aangeduid als “energie delen” of “energiegemeenschappen”. Hierbij kunnen bedrijven die zelf duurzame energie opwekken, zoals via zonnepanelen of windturbines, de overtollige energie delen met andere ondernemers op het bedrijventerrein of zelfs met de lokale gemeenschap. Dit biedt verschillende voordelen:

  1. Duurzaamheid en Milieuvriendelijkheid: Het delen van overtollige duurzame energie draagt bij aan een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en helpt om de CO2-uitstoot te verminderen, waarmee de impact op klimaatverandering wordt verminderd.
  2. Kostenbesparingen: Voor bedrijven die energie delen, kunnen er kostenbesparingen ontstaan doordat ze minder afhankelijk zijn van traditionele elektriciteitsleveranciers en mogelijk zelfs terugleververgoedingen kunnen ontvangen voor de energie die ze aan het elektriciteitsnet terugleveren.
  3. Samenwerking en gemeenschapsbouw: Het delen van energie bevordert samenwerking tussen bedrijven en versterkt de relaties in de gemeenschap. Dit kan een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij duurzaamheid bevorderen.
  4. Energiezekerheid: Het delen van energie kan bijdragen aan een stabielere en betrouwbaardere energievoorziening, vooral in situaties waarbij de reguliere stroomvoorziening instabiel is.
  5. Wettelijke en Reglementaire Overwegingen: Het delen van energie kan onderworpen zijn aan wet- en regelgeving op het gebied van energievoorziening en netbeheer. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de relevante regels en vergunningen.

De implementatie van energiedeling tussen bedrijven kan variëren en is afhankelijk van de locatie, regelgeving en technische mogelijkheden. In sommige gevallen kunnen bedrijven energie direct aan elkaar leveren, terwijl in andere gevallen de overtollige energie via het elektriciteitsnet wordt verdeeld. Het kan ook nodig zijn om technologische oplossingen zoals slimme meters en energiemanagementsystemen te implementeren om het delen van de duurzame energie efficiënt te regelen.

Het is raadzaam voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in energiedeling om contact op te nemen met lokale energieautoriteiten, netbeheerders en experts op het gebied van duurzame energie om de mogelijkheden en vereisten in hun specifieke regio te begrijpen.

Het is daarnaast ook mogelijk om restwarmte met anderen te delen, daar lees je hier meer over.

Terug naar dossier verduurzamen bedrijventerrein