Hoe deel je als bedrijf restwarmte?

Restwarmte is de warmte die vrijkomt uit bijvoorbeeld een productieproces, een datacentrum, of uit de condens-warmte van koel- en vrieshuizen en koelingen van supermarkten. Die warmte wordt getransporteerd via een bestaand of nieuw warmtenet en wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen of tapwater. Het delen van restwarmte als bedrijf is een effectieve manier om duurzamer te ondernemen en bij te dragen aan de klimaatdoelen van een lokale gemeenschap. In dit artikel bespreken we enkele stappen en overwegingen om restwarmte te delen op een bedrijventerrein en daarbuiten.

Identificeer Potentiële Ontvangers

Start met het identificeren van welke bedrijven, industriële complexen of woongebieden en andere belanghebbenden baat kunnen hebben bij de restwarmte die uw bedrijf genereert. En zijn er wellicht bedrijven die ook restwarmte creëren zodat u die kunt bundelen op een warmtenet? Meerdere bronnen kunnen namelijk worden aangesloten op hetzelfde warmtenet. De temperatuur van het net is dan daarbij wel van belang.

Technische Beoordeling

Voer een technische beoordeling uit om de haalbaarheid van het delen van restwarmte vast te stellen. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals de temperatuur van de restwarmte, de afstand tot mogelijke ontvangers en de benodigde infrastructuur.

Infrastructuur voor restwarmte

Om uw restwarmte bij de potentiële ontvangers te brengen is een warmtenetwerk nodig. Dat geldt ook voor andere bronnen zoals aardwarmte en bio-energie. Beoordeel of er bestaande infrastructuur is, zoals leidingen, kanalen of systemen, die kunnen worden aangepast om de restwarmte van uw bedrijf naar de ontvangers te transporteren.

Wettelijke overwegingen

Onderzoek de lokale en nationale wet- en regelgeving met betrekking tot het delen van restwarmte. Zorg ervoor dat u voldoet aan eventuele vergunningsvereisten en dat het delen van warmte in overeenstemming is met de geldende normen.

Samenwerking en Overeenkomsten

Benader potentiële ontvangers en bespreek de mogelijkheid van het delen van restwarmte. Onderhandel over de voorwaarden van de samenwerking, waaronder de hoeveelheid warmte, de duur van de overeenkomst, eventuele vergoedingen en verantwoordelijkheden voor onderhoud en operationele kosten.

Technische Implementatie en monitoring

Implementeer de benodigde technische aanpassingen om de restwarmte van uw bedrijf naar de ontvangers te leiden. Dit kan het installeren van leidingen, warmtewisselaars of andere apparatuur omvatten.

Monitor vervolgens het delen van restwarmte om ervoor te zorgen dat het efficiënt verloopt en de gewenste resultaten oplevert. Optimaliseer de systemen indien nodig om de prestaties te verbeteren.

Onderhoud en Ondersteuning

Zorg voor regelmatig onderhoud en bied ondersteuning aan de ontvangers om ervoor te zorgen dat het delen van restwarmte soepel verloopt en blijft voldoen aan de verwachtingen.

Het delen van restwarmte vereist samenwerking, technische kennis en betrokkenheid van alle betrokken partijen. Het levert zowel economische als milieuvriendelijke voordelen op en draagt bij aan een duurzamere toekomst. Het is daarnaast ook mogelijk om duurzaam opgewekte stroom met anderen te delen, daar lees je hier meer over.

Terug naar dossier verduurzamen bedrijventerrein