Duurzaam Investeren – welke opties heb je als ondernemer?

CO2-neutraal ondernemen

In onze economie is duurzaamheid inmiddels een gegeven. Ondernemers zijn steeds meer betrokken bij thema’s als de duurzame energietransitie en circulariteit en zien kansen. Ook worden ze door de markt gestimuleerd en uitgedaagd om het nóg duurzamer te doen om zo opdrachten binnen te halen. In deze blog geven we aan welke redenen er zijn om duurzaamheidskansen te omarmen en hoe je die vervolgens kunt financieren, want ook daar zijn verschillende aantrekkelijke opties voor.

Drie redenen voor verduurzaming

Onze partner Rabobank signaleert drie belangrijke redenen voor ondernemers om vandaag nog te starten met verduurzaming:

1. Economische kansen en groei.  De vraag naar groene producten en diensten neemt toe. Een bedrijf wat zich richt op duurzaamheid kan toegang krijgen tot nieuwe klantsegmenten en inkomstenstromen. Bovendien kan de energietransitie leiden tot kostenbesparingen op lange termijn door efficiënter energiegebruik en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en imago. Bedrijven die de energietransitie omarmen, tonen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit verbetert niet alleen hun imago bij consumenten, maar ook bij investeerders en werknemers.

3. Voorbereid zijn op toekomstige wetgeving. Overheden wereldwijd stellen steeds strengere milieuwetgeving en -normen op. Door nu te investeren kan je je als ondernemer voorbereiden op toekomstige regelgeving. Daarnaast kan je nu nog profiteren van subsidies en fiscale voordelen voor duurzame investeringen.

Toegang tot financiering

Om te verduurzamen is het belangrijk dat er ruimte is voor investeringen. Financiële instellingen spelen hierbij een cruciale rol. Klimaatplein partner Rabobank biedt ondernemers diverse producten aan die duurzame investeringen mogelijk maken waaronder: de Rabo Groenfinanciering, het Transitiefonds en de MKB Duurzaamheidsbijdrage.

Rabo Groenfinanciering De Rabo Groenfinanciering is een zakelijke lening die ondernemers ondersteunt bij het financieren van duurzame projecten of innovaties. Deze lening biedt een gunstige rente dankzij de zogenaamde groenkorting, die ingaat zodra de overheid een groenverklaring voor het project verstrekt. Het is een stimulans voor bedrijven om te investeren in duurzaamheid en innovatie, met een direct financieel voordeel als gevolg.

Transitiefonds Het Rabo Transitiefonds, opgezet door het Nationaal Groenfonds, is speciaal ontworpen om klanten van Rabobank te helpen bij hun verduurzamingsplannen. Als de ‘gewone’ banklening onvoldoende de financieringsvraag dekt, kan het fonds aanvullende financiering bieden. Bedoeld voor bedrijven die willen investeren in de opwekking, opslag of distributie van duurzame energie, elektrificatie of circulariteit. Het fonds biedt aanvullende financieringsmogelijkheden variërend van €250.000 tot €2,5 miljoen.

De Rabo MKB Duurzaamheidsbijdrage is een initiatief van Rabobank om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen bij het maken van duurzame stappen. Als je drie jaar of langer zakelijke klant bent bij Rabobank, kun je eenmalig 12,5% van het factuurbedrag van je duurzame investering terugvragen, tot een maximum van €10.000.

Deze bijdrage is bedoeld voor investeringen in verschillende duurzame oplossingen, zoals

  • Mobiliteit: investeren in oplaadpunten, elektrische bestelauto’s, bandenspanningsregelsystemen of energiezuinig transport.
  • Bebouwde omgeving: investeren in duurzame bouwmaterialen, zonnepanelen, oplaadpunten, het aanplanten van bomen of groene daken.
  • Industrie: investeren in zonnepanelen of windenergie, warmtepompen, LED-verlichting, duurzame verpakkingen of isolatie

Het is een kans voor MKB-ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen en tegelijkertijd financieel voordeel te behalen. Let wel, de regeling stopt per 31-12-2025 of wanneer de grens van €50 miljoen is bereikt. Het is dus belangrijk om niet te lang te wachten met het aanvragen van deze bijdrage.

Voor meer informatie over de voorwaarden en hoe je de bijdrage kunt aanvragen, kun je de website van Rabobank bezoeken of contact opnemen met een adviseur.

Conclusie

Voor duurzame investeringen is er een rentekorting beschikbaar, aanvullende financiering en een cash-back mogelijkheid. Deze producten bieden niet alleen financiële voordelen voor ondernemers, maar dragen tevens bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en de stimulering van een circulaire economie. Bovendien kunnen ze leiden tot nieuwe bedrijfsmodellen en marktkansen.

Naast financieringsopties is er ook de mogelijkheid van subsidies. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de subsidiewijzer van Klimaatplein.

Foto: Rabobank Nederland

Gerelateerde artikelen

EED cijfers gebruiken voor CO2-rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit?

CO2-neutraal ondernemen

Veel organisaties en bedrijven moeten aan de EED-auditplicht voldoen. Ze verzamelen daarvoor ook gegevens over...

Lees verder

Verlagen waterdruk snel terugverdiend dankzij water- en energiebesparing

Praktijkverhalen

Door de waterdruk in een 5-sterrenhotel te verlagen, is op jaarbasis een waterbesparing van 2.250...

Lees verder

Van lineair naar circulair printen: welke voorwaarden zijn nodig voor succes?

Praktijkverhalen

Jaarlijks worden er miljoenen toners en cartridges verbruikt en vervolgens vernietigd. En dat is jammer,...

Lees verder