Ecosysteem management: dat is goed zaken doen!

Klimaatverandering

De Ecosystemen op aarde voorzien de mens van allerlei levensnoodzakelijke middelen. Voedsel, een goed klimaat, schone lucht en schoon drinkwater zijn hier voorbeelden van. Zonder deze ecosystemen is het leven op aarde, zoals we dat nu kennen, niet mogelijk. Op dit moment echter gebruiken we zo’n 1,5 keer de hoeveelheid ‘diensten’ die deze ecosystemen op een duurzame manier kunnen bieden. Als resultaat van dit overgebruik wordt de capaciteit van de ecosystemen om ons van hun levensnoodzakelijke diensten te voorzien aangetast. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar deze ecosystemen alleen maar verder door een groeiende wereldbevolking en een stijgende welvaart in de opkomende landen. De noodzaak om de manier waarop wij ecosystemen waarderen te veranderen is daarom groot.

In deze blog gaan we niet verder in op de bedreigingen die ons als aarde staan te wachten, maar beschrijven we kort een aantal van de condities welke nodig zijn om op een duurzame manier onze ecosystemen te managen. Het doel van deze manier van managen is het om een ethisch business model te creëren voor het managen van ecosystemen dat financiële, economische en sociale voordelen oplevert voor alle betrokken stakeholders.

De eerste conditie voor het ethisch managen van ecosystemen is het creëren van continuïteit. Op dit moment is de bescherming van ecosystemen nog voornamelijk afhankelijk van eenmalige donaties. Die afhankelijkheid moet verschuiven naar permanente investeringen, aandacht en focus.

Ten tweede moet er meer samenwerking ontstaan tussen enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de organisaties die zich richten op natuurbescherming. Door begrip te kweken voor elkaars overtuigingen en vervolgens gezamenlijke doelen te stellen kan op een meer effectieve wijze bijgedragen worden aan het managen van ecosystemen.

Op de korte termijn kan het verbruiken van ecosystemen misschien economisch rendabel zijn, maar op de langere termijn is het dat zeker niet. Om dat besef economisch te waarderen zal een prijs moeten worden betaald voor het gebruik en in stand houden van ecosystemen. We gaan dan bijvoorbeeld betalen voor het op peil houden van watervoorraden, het in stand houden van de biodiversiteit, het binnen de perken houden van klimaatverandering en het voorkomen van erosie van vruchtbare gronden. Het is daarvoor belangrijk dat we inzien dat het behoud van de huidige ecosystemen geen kostenpost is, maar juist een investering om op de langere termijn ook gebruik te kunnen maken van hun diensten.

Om het vermarkten van ecosystemen optimaal uit te voeren is het belangrijk dat er een manier wordt gevonden om internationaal op dezelfde manier deze ecosystemen te waarderen en beprijzen. Ook voor het meten, registreren en rapporteren van gebruikte ecosystemen zullen internationale afspraken moeten worden gemaakt.

Ten slotte is het van groot belang dat iedereen op aarde zijn aandeel krijgt van de beschikbare ecosystemen. Het mag niet zo zijn dat diegene die de financiële middelen heeft hier meer van kan profiteren en zo de anderen met lege handen achter laat. Een nieuwe manier voor het omgaan met en waarderen van ecosystemen moet dit juist zien te voorkomen.

Meer informatie over het waarderen van ecosystemen en de belangrijkste condities daarvoor staat beschreven in het boek “Our Balancing Act – the real value of ecosystems” dat is te bestellen via: www.theforestenterprise.com

Gerelateerde artikelen

Concrete gevolgen van klimaatverandering in het jaar 2021

Klimaatverandering

Van hittegolven en orkanen in de VS tot overstromingen in Europa en China. Extreem weer...

Lees verder

Zee-ijs Noordpool daalt weer. Wat kunnen we er tegen doen?

Klimaatverandering

Elk jaar doorloopt het zee-ijs op de Noordpool een seizoenscyclus. Het groeit in oppervlakte en...

Lees verder

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

Klimaatverandering

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer...

Lees verder