ISO 50001 en efficiënt uw energieverbruik monitoren

Energiebesparing

Energie is een cruciaal onderdeel van het bedrijfsproces en energiekosten zijn een belangrijke kostenpost binnen organisaties. Op het Klimaatplein zijn praktische maatregelen te vinden voor vermindering van energieverbruik en vermindering van belasting van het milieu. Maar hoe houdt u nu het overzicht over al deze maatregelen en hoe blijft u energiebesparing binnen uw organisatie verder realiseren?

De internationale ISO norm 50001

Om het beheersen en ontwikkelen van efficiënter energieverbruik zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen is de internationale NEN-EN-ISO 50001 norm voor energiemanagement ontwikkeld. De NEN-EN-ISO 50001 is opgesteld om organisaties te ondersteunen bij het beheren van hun energieverbruik en daardoor besparingen te realiseren en monitoren. Deze ISO-norm is uitstekend te integreren en complementair aan andere managementsystemen zoals die voor kwaliteit (NEN-EN-ISO 9001) en milieuzorg (NEN-EN-ISO 14001).

Door de toepassing van een systematisch energiemanagement systeem kan het energieverbruik van uw organisatie worden beheerst en dus ook verminderd. Bovendien communiceert u transparant over toegepast energiebeheer en het gebruik van energiebronnen. En dat draagt weer bij aan het creëren van draagvlak voor energiebewust gedrag in de organisatie en in uw toeleveringsketen.

Het verband tussen de ISO 50001 norm en de CO2-Prestatieladder

In de recente update van het Handboek CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012) wordt verwezen naar de NEN-EN-ISO 50001. Dat is om het  opstellen van het benodigde ‘energie audit verslag’ te vergemakkelijken en systematisch toe te passen. ISO 50001 helpt u zo al een flink eind op weg naar certificatie van CO2 Prestatieladder.

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder