Enorm potentieel energiebesparing gebouwde omgeving door energiediensten

Energiebesparing

In openbare en particuliere gebouwen kan nog steeds veel worden bespaard op energiekosten. Gespecialiseerde leveranciers van energiediensten kunnen helpen die kosten terug te dringen, bijvoorbeeld door op eigen financieel risico efficiënte bouwtechnologie in te zetten of te exploiteren. Niettemin heeft meer dan 60% van de bouwdeskundigen in de Europese Unie zelf geen ervaring met modellen voor energiediensten in de vorm van bijvoorbeeld energieprestatiecontracten (EPC’s), die ze dan ook met de nodige voorzichtigheid en scepsis bezien.

Dit is gebleken uit een marktonderzoek in het kader van het Europese project guarantEE, dat door het Berlijnse Energieagentschap (BEA) wordt gecoördineerd.

Garantie op besparingen

Gespecialiseerde leveranciers van energiediensten (Energy Service Companies – ESCo’s) sluiten energieprestatiecontracten met klanten voor investeringen in de energie-efficiëntie van hun gebouwen. De investeringen worden geherfinancierd uit de energiekosten die gedurende de contractperiode van gewoonlijk zeven tot twaalf jaar worden bespaard. De ESCo staat garant voor de verwezenlijking van de besparingen en draagt de financiële en technische risico’s wanneer investeringen duurder uitvallen dan gepland of installaties vernieuwd of hersteld moeten worden.

Voordelen

“Het sluiten van EPC’s is bij overheidsgebouwen al gemeengoed”, zegt Michael Geißler, directeur van het BEA. “Het moment is daar om aangepaste dienstenmodellen op de markt te brengen die op de behoeften van eigenaars van particuliere gebouwen zijn toegesneden. Energiediensten bieden ongeëvenaarde voordelen doordat de financiering en vakkundige uitvoering allemaal uit een en dezelfde bron afkomstig zijn. Er zijn goede argumenten die pleiten voor het aangaan van EPC’s – de tijd is rijp om eigenaars en beheerders van gebouwen aan de hand van voorbeelden van beste praktijken en praktische begeleiding warm te maken voor het sluiten van een EPC.”

Groot potentieel

Het marktanalyserapport is gebaseerd op een enquête onder 256 deelnemers. Uit het rapport blijkt enerzijds dat EPC-projecten in Europa nog steeds een enorm potentieel voor kostenbesparingen in zich bergen. Anderzijds gaf de helft van de respondenten aan liever zelf voor eigen rekening en (technisch) risico te investeren in maatregelen om het energierendement te verbeteren in plaats van hiervoor een externe ESCo in de hand te nemen. Veel respondenten leggen de nadruk op de duidelijke voordelen van energiediensten zoals die in EPC’s zijn vastgelegd, bijvoorbeeld de gegarandeerde energiekostenbesparingen en de technische knowhow van dienstverleners. Obstakels zijn echter het gebrek aan ervaring met het opstellen van EPC’s en de fiscale onzekerheden rondom energiediensten in het algemeen.

Split incentive

In het rapport wordt vastgesteld dat er belemmeringen zijn die de verdere ontwikkeling van EPC-markten in Europa in de weg staan. Door de lage energieprijzen sinds 2013 zijn investeringen in energie-efficiëntie minder renderend. Een andere knelpunt wordt gevormd door het dilemma van de “split incentive”, dat leidt tot een gebrek aan investeringen door de eigenaar omdat de kosten en baten van energieprestaties in huurpanden tussen eigenaar en huurder worden verdeeld. De markt heeft derhalve behoefte aan aangepaste contractmodellen voor EPC-achtige diensten in gehuurde dienstgebouwen en meergezinscomplexen.

Het volledige rapport over de Europese EPC-markt (in het Engels), inclusief alle enquête- resultaten, kan hier > [1Mb, pdf] worden gedownload. En vraag onze partners > naar hun mogelijkheden!

Foto: Rolf Schulten

Gerelateerde artikelen

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder

Energiebewust en duurzaam ondernemen? Koffiebranderij Hesselink doet het gewoon.

Praktijkverhalen

Gerrit Hesselink komt, zo zegt hij zelf, uit een echt koffiebrandersgeslacht. Hij is de vierde...

Lees verder

Sportlocaties duurzaam verwarmen met een warmtepomp

Energiebesparing

Zowel beweging als verduurzaming van haar sportlocaties staat bij het Sportbedrijf Rotterdam hoog op de...

Lees verder