De klimaattop van onderop

Met De Top van Onderop laten we, juist op het moment dat de mondiale klimaattop in Dubai plaats vindt, zien dat het niet alleen maar kommer en kwel is. Op talloze plekken zijn burgers en ondernemers al samen aan de slag. In eigen woning en wijk, op het werk en het bedrijventerrein, met de sportvereniging, in regionale samenwerking enzovoorts. De transitie van onderop is in volle gang. Meer info over de klimaattop van onderop vind je hier >