Hoe menselijk is de energietransitie?

Om klimaatdoelen te halen en de aarde leefbaar te houden, moeten we van de fossiele brandstoffen af. Dat betekent dat van burgers, instellingen en bedrijven wordt verwacht de energiehuishouding ingrijpend te veranderen. Isoleren dus, en zonnepanelen plaatsen, en van het gas af, meer plantaardig eten en het vliegtuig laten staan.  Hoe menselijk is de energietransitie? Of, hoe is die noodzakelijke en urgente transitie zo menselijk mogelijk te doorlopen?

Klimaatplein en Buurtbinders gaan op maandag 26 november op zoek naar de antwoorden.

Bekijk hier het programma>