Informatiebijeenkomst klimaatadaptief bouwen

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Dit biedt grote kansen om, overal waar de schop de grond in gaat, tijdig in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen. Het ‘Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’ kan daarbij behulpzaam zijn.

Voor iedereen die betrokken is bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol kan spelen (en dat zijn eigenlijk alle bouwprojecten die op dit moment op stapel staan of in uitvoering zijn), vindt op 29 maart een bijeenkomst plaats waarin we het actieprogramma samen met u vorm en inhoud willen geven. Kijk hier voor meer informatie en meld u aan>