Klimaatakkoord en huisvestingsvoorstel: kwestie van doorpakken

Een rijksmonument en een verouderd schoolgebouw, welke stappen neem je dan om tot goede huisvesting te komen voor de komende 40 jaar? Met welke aspecten dient rekening gehouden te worden en wat zijn de financiële consequenties van verschillende scenario’s? Daarnaast kunnen actuele ontwikkelingen in het klimaatakkoord en huisvestingsvoorstel ook nog invloed hebben op de keuze voor een schoolgebouw.

Bij de nieuwbouw en renovatie van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum in Den Haag is veel ervaring opgedaan met de afwegingen tussen nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie. En hoe vervolgens een nieuwe school tot stand komt in een binnenstedelijk gebied, met een rijksmonument, een lastig terrein en stijgende marktprijzen. De rector, de architect en de projectmanager delen deze kennis graag met u.

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum is met de unieke formule van onze partner HEVO Risicodragend Projectmanagement gerealiseerd.

Uiteraard krijgt u de mogelijkheid om de nieuwe huisvesting van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum tijdens een rondleiding te bezichtigen. Het inhoudelijke programma sluiten we af met een borrel waarbij u de gelegenheid heeft om op informele wijze kennis en ervaringen uit te wisselen.

Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiding en onderwijsambtenaren. Deelname is gratis. Meld u hier aan >