Masterclass CO2-reductie Industrie

Tijdens deze masterclassreeks ligt de focus op het verlagen van energetische- en procesemissies. Elke deelnemer onderzoekt wat de beste verduurzamingsopties zijn voor zijn bedrijf en schrijft een stappenplan om daadwerkelijk CO2-reductie te realiseren.

Voor wie is de masterclass?

De masterclassreeks is bedoeld voor medewerkers van industriële productiebedrijven. Het bedrijf heeft de ambitie om de CO2-emissie te verlagen door procesmaatregelen te nemen in de eigen bedrijfsvoering en/ of duurzame energiebronnen en grondstoffen in te zetten.

Wat gaan we doen?

De deelnemers starten met een analyse van de huidige situatie. Daarna worden er verschillende technieken behandeld waarmee het bedrijf CO2-reductie realiseert. Van de interessante CO2-reductie opties wordt de daadwerkelijke reductie berekend en de mogelijke koppeling met kansrijke en natuurlijke transitiemomenten onderzocht. Er is aandacht voor stimuleringsmaatregelen zoals subsidies en de besluitvorming, het verkrijgen van draagvlak en commitment binnen het bedrijf, omgang met weerstand en de ambassadeursrol om de CO2-reductie plannen te laten slagen.

We behandelen aansprekende (reken)voorbeelden, realistische cases en handelingsperspectieven. In het besloten netwerk van deelnemers in soortgelijke situatie kunt u sparren over ideeën en meer.

Klik hier voor meer informatie >