Masterclass ‘Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed’

Op dinsdag 7 april 2020 organiseert Klimaatplein partner HEVO tussen 9.00-13.00 uur een praktische masterclass, waarin naast een Plan van Aanpak de volgende thema’s aan de orde komen:

  • Energiewetgeving: EPC, BENG, gasloos bouwen en de betekenis voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
  • De vertaling van duurzaamheidsdoelen per gebouw naar een financieel onderbouwde vastgoedstrategie (businesscase, investeringsvoorwaarden, investeringen op basis van circulaire principes).
  • Welke kansen benut u – naast energiebesparing en CO2-reductie – nog meer met circulair bouwen en renoveren?
  • Opname van gebouwen en handreikingen voor bouwkundige en installatietechnische verduurzaming.

Tijdens deze masterclass is er voldoende ruimte voor interactie en discussie. Ook praktijkcases kunnen worden ingebracht en zullen worden behandeld, mits hiervoor voldoende tijd is en deze voldoende aansluiten bij het thema.

Meld u hier aan >