Nationale Klimaatweek

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer mensen en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, wordt van maandag 04 tot en met zondag 10 november de Nationale Klimaatweek 2024 georganiseerd.
Van overheid tot bedrijfsleven en van burgers tot scholieren, iedereen kan bijdragen aan een duurzamer Nederland. Een beter klimaat begint vandaag. Doe je ook mee?