Opties negatieve CO2-emissies

Om de doelen van het Parijsakkoord te halen en onder de 1,5 graden mondiale temperatuurstijging te blijven zal het volgens de IPCC nodig zijn om in de tweede helft van deze eeuw actief CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. Dit naast het terugbrengen van de CO2 emissies naar 0 in 2050. Omdat deze emissiedoelstelling niet zonder meer gehaald zal worden kan het op korte termijn al actief gaan verwijderen van CO2 een zinvolle optie zijn. Er bestaan vele ideeën en mogelijkheden om CO2 te verwijderen, van het grootschalig aanplanten van bossen tot het ondergronds opslaan van de CO2 uit bio-energie. Sommige wetenschappers willen daarnaast experimenteren met het in de atmosfeer brengen van stoffen die zonlicht weerkaatsen – controversiële technieken die de opwarming van de aarde kunnen vertragen maar het CO2-probleem niet of nauwelijks aanpakken.

Welke opties zijn kansrijk en welke moeten we afwijzen? Wat zijn de risico’s van sleutelen aan het klimaat, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening? Welke internationale afspraken zijn nodig, al is het maar om conflicten te voorkomen? Welke initiatieven moet Nederland nemen?

Op die vragen worden antwoorden gezocht op dit symposium van Milieunetwerk GroenLinks en de werkgroep PvdA Duurzaam.

Meer informatie >