Symposium morele verantwoordelijkheid rond klimaatbeleid

Samen moeten we onze uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen om klimaatverandering af te remmen (klimaatmitigatie), en we moeten ons ondertussen ook voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Tijdens dit symposium wordt deze themathiek vanuit de ethiek benaderd. Hebben we morele plichten om iets aan klimaatsverandering te doen? En zo ja, waarom? Is de overheid aan zet? Of moeten burgers ook actie ondernemen? Bekijk hier het programma