Van ambitie tot aanpak: Emissievrije Stadslogistiek

In steeds meer steden en op bedrijventerreinen neemt niet alleen de druk maar ook de CO2-uitstoot toe door de hoeveelheid busjes, vrachtwagens en ander transport dat producten en diensten komt afleveren.

In 2018 ondertekenden de Green Business Clubs Amsterdam Zuidas en Utrecht Centraal de ‘Green Deal ZES (Zero Emission Stadslogistiek)’ om een start te maken met de verduurzaming van het diensten- en goederenvervoer in het gebied. Participanten onderzoeken samen met overheden, logistieke kennispartijen en de transportsector hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen en bedrijventerreinen in de praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Maar hoe doet u dat? En vooral: waar moet u beginnen? Kortom: aan welke knoppen moet u binnen uw bedrijf draaien om hier ook écht mee aan de slag te gaan?

Dat zijn de vragen die de Green Business Club Nederland, in samenwerking met de Topsector Logistiek, Hulshoff B.V. en Districon centraal stelt tijdens dit symposium >> op 4 maart aanstaande.