Webinar: Energiemanagement-systeem als kloppend hart van uw energietransitie

Inzicht in uw eigen data is noodzakelijk om goede keuzes te kunnen maken. Alle beschikbare data vormt de bron voor de informatie rondom energiebesparing, inzicht, wet- en regelgeving en uw eigen routekaart. Managementinformatie op grond waarvan de directie het inzicht heeft om te sturen op de gestelde doelen.

Inzicht waarmee: kan worden bijgestuurd indien de ambitie niet gehaald wordt; kan worden aangetoond aan de verschillende stakeholders dat de organisatie op de goede weg ligt (oa. klanten, bevoegd gezag, medewerkers, investeerders); die noodzakelijk is om de Business case van investeringen te onderbouwen; de financiële impact van de energiekosten beheersbaar wordt; op technisch gebied de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van de organisatie.

Data vormt de kern van elke beslissing die we nemen. Bewust en onbewust.

Spreker: Pieter Metz en n.t.b.

Onderwerpen:

 • Energiemonitoring
  EBS, Benchmarking, Energieprofielen, Rapportages, Energiebeheer
 • Monitoring van installaties
  WKO-monitoring, Zon PV-installaties
 • Maatregelenmanagement
  Opzet, status per locatie
 • Visualisaties voor stakeholders
  Dashboards, websites

Schrijf u nu in!