Webinar ‘Het kantoor na corona; een gezonde werkomgeving’

Langetermijneffecten van corona op de kantoorhuisvesting

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de maatregelen omtrent corona worden steeds meer versoepeld. Het lijkt erop alsof we in de loop van dit jaar gedeeltelijk terug naar kantoor kunnen.

Tegelijkertijd lijkt het thuiswerken onderdeel van het nieuwe normaal te worden. Steeds meer organisaties geven aan ook na de coronaperiode hun medewerkers (meer) thuis te laten werken. Maar wat is hiervan de impact op het welzijn, de productiviteit en de betrokkenheid van de medewerkers? En wat betekent dit voor de bestaande kantoorhuisvesting? Voor welke activiteiten komt een medewerker nog naar kantoor? En wat betekent dit voor het benodigde aantal vierkante meters?

Tijdens dit webinar > is er voldoende ruimte voor interactie en discussie. Ook praktijkcases kunnen worden ingebracht en zullen worden behandeld, mits hiervoor voldoende tijd is en deze voldoende aansluiten bij het thema.