Webinar Informatieplicht

Heeft uw bedrijf een energiebesparingsplicht? Dan krijgt u te maken met de informatieplicht. Tijdens het webinar Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer hoort u wat deze informatieplicht inhoudt en voor wie die geldt.

Ook vertellen we hoe de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing werkt en welke acties u moet ondernemen om aan de informatieplicht te kunnen voldoen. U kunt tijdens het webinar bovendien live uw vragen stellen aan onze adviseurs.

Programma webinar

  • Om 19.00 uur starten we met een presentatie “Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer” door Stef Strik van het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  • Daarna volgt een presentatie over de werking systematiek Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing door Patrick Dijk van Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL).
  • Vanaf 19.30 uur wordt ingegaan op de vragen.

Meer informatie en aanmelden kan hier >