Webinar true pricing

Hoever zijn we met de inclusie van externe kosten in de prijzen?

De belangstelling voor true pricing is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen in Nederland, en ook internationaal zien we dat de aandacht groter wordt. Bij true pricing gaat het erom dat de onbedoelde neveneffecten van economische activiteiten (zoals de productie van voedsel) in geldwaarden worden uitgedrukt, en – als volgende stap – ook daadwerkelijk worden verrekend in de prijzen. Deze verborgen kosten hebben betrekking op onder meer klimaat, luchtkwaliteit, water, bodems, biodiversiteitsverlies, dierenwelzijn, gezondheid en ook op ongelijke verdeling van de welvaart. Ze lopen al gauw in de tientallen miljarden euro’s per jaar als we alleen al kijken naar de landbouw en voedselproductie. Tot voor kort was true pricing vooral een rekenexercitie. Echter in de afgelopen twee jaar hebben mede door inzet van de Transitiecoalitie Voedsel, het ministerie van LNV, het Impact Instituut/True Price, Eosta en andere organisaties en bedrijven verschillende praktijkexperimenten plaatsgevonden. Zo is er sinds enige tijd de true price supermarkt in Amsterdam en een true price café in Breukelen. Hoog tijd om eens een peilstok in de ontwikkelingen te steken en te zien hoe het nu gaat met true pricing in Nederland. Het volledige programma volgt in de uitnodiging.

Wanneer: dinsdag 13 december 15.00 – 17.00 (inclusief nazit)

Aanmelden kan hier >