Expertisecentrum energiebesparing

Energiebesparing

Energie besparen levert euro's op

Het ExpertiseCentrum Energiebesparing (ECE) is een onafhankelijke, flexibele netwerk- en kennisorganisatie. Het doel is bedrijven stimuleren om energie te besparen en efficiënter energie te gebruiken. Dit doet het ECE team door kennis toepasbaar te maken en samen met de netwerkpartners goede aanpakken te ontwikkelen. 

Het ECE is voortgekomen uit het Energieakkoord voor duurzame groei (SER 2013). In april 2015 is op verzoek van het ministerie van EZ een advies uitgebracht over de praktische invulling van deze afspraak. Per 1 augustus 2015 is het ECE van start gegaan.

Bedrijven stimuleren

De doelgroep ‘bedrijven’ betreft industriële sectoren, agro-sectoren, de dienstensector en de commerciële vastgoedsector. Ook (semi)overheden in hun rol als eigenaar of gebruiker van vastgoed vallen onder de doelgroep. Voor bedrijven met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of een gasverbruik van boven de 25.000 m3 geldt op grond van het Activiteitenbesluit de verplichting energiebesparende maatregelen te treffen. In totaal betreft het circa 140.000 bedrijven met een jaarlijks primair energieverbruik van in totaal 750 PJ. Bedrijven met een energieconvenant vallen buiten de scope, maar kunnen wel gebruik maken van de kennis bij het ECE.

Voor overheden

Naast bedrijven bestaat de doelgroep ook uit provincies, gemeenten en hun regionale uitvoeringsdiensten, omdat zij toezicht houden op de naleving van regels over energiegebruik bij bedrijven. Daarnaast hebben overheden ook een voorbeeldfunctie voor het bedrijfsleven en vaak eigen energiebeleid, ook op het gebied van energiebesparing. Het ECE biedt overheden hierbij de helpende hand. Wat ondersteuning van de handhaving betreft opereert het ECE altijd in nauwe samenwerking met Infomil.

Wijze van samenwerking

Samenwerking is het kernwoord in de werkwijze van het ECE team: samenwerking met partijen ‘in het veld’ die zelf al een actieve rol spelen, dan wel verantwoordelijkheid voelen om ondernemers aan te zetten tot energiebesparend gedrag. Deze ‘intermediaire organisaties’ zoals brancheorganisaties, overheden, marktpartijen, kennisleveranciers en regionale uitvoeringsdiensten kunnen ECE partner worden. Het ECE team en de partners (coalition of the willing) zijn samen de dragers van het ECE.

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder