Fiscaal voordeel op energie- en milieu-investeringen

Energiebesparing

Bent u van plan in 2021 een duurzame investering te doen? Voor duurzame investeringen op de Milieulijst of Energielijst kunt u als onderneming fiscaal voordeel behalen. Bovendien krijgt u met de BIK-regeling korting op (duurzame) bedrijfsinvesteringen. Hoe u daarop in 2021 kunt besparen leest u in deze blog op het Klimaatplein.

De Milieulijst en Energielijst van 2021 is gepubliceerd. Ondernemers die investeringen doen die op de lijst staan, kunnen profiteren van fiscale regelingen zoals de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Energie-Investeringsaftrek (EIA).

Energiebesparende investeringen

Investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie komen mogelijk in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Denk hierbij aan LED-verlichting, koelinstallaties, zonnecollectoren, warmtepomp of zonnecollectoren. Ieder jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Dat betekent in de praktijk dat er bedrijfsmiddelen bij komen, eisen worden aangescherpt en enkele technieken uit de lijst verdwijnen.

Een aantal wijzigingen in Energielijst

1. De uitbreiding voor CO2-besparing bij ketenprocessen in de industrie
2. Voor een groot aantal koelinstallaties zijn de voorwaarden uitgebreid of gewijzigd
3. Vanaf 2021 kan je alleen EIA-voordeel krijgen voor LED-lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben

Milieuvriendelijke investeringen

Om voor de EIA in aanmerking te komen, dient de investering op de Energielijst 2021 te staan. Voor milieuvriendelijke investeringen geldt hetzelfde principe: om voor de MIA of VAMIL regeling in aanmerking te komen, dient de investering op de Milieulijst 2021 te staan. Een voorwaarde voor het aanvragen van deze regelingen is dat de aanvraag binnen drie maanden na de investering ingediend moet worden. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2021 zijn bijvoorbeeld elektrisch vervoer, apparatuur voor het recyclen van grondstoffen en circulaire bouw- en interieurapparaten.

Een aantal wijzigingen in Milieulijst

1. Er zijn vijftig nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd
2. Verdere elektrificatie van de bouwsector en meer mogelijkheden op het gebied van circulariteit
3. De lijst is anders ingedeeld zodat circulaire mogelijkheden eenvoudiger te vinden zijn

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Ook kan de BIK-regeling vanaf september 2021 worden aangevraagd. De BIK stimuleert bedrijfsinvesteringen middels een afdrachtvermindering op de loonheffing. Met de investering kunnen ondernemers 3,9% korting aanvragen op investeringen tot € 5 miljoen en op investeringen boven de € 5 miljoen kunnen bedrijven 1,8% korting aanvragen. Investeringen hoeven niet perse energiebesparend of milieuvriendelijk te zijn, maar mocht dit wel het geval zijn dan kan de BIK mogelijk gecombineerd worden met de MIA, VAMIL of EIA regeling. Hierdoor worden groene investeringen nóg aantrekkelijker.

Ook duurzaam ondernemen?
Wilt u in 2021 besparen op duurzame investeringen? De Breed & Partners is uw subsidiepartner als het gaat om duurzame innovaties of investeringen. Neem contact op via de eigen businesspagina van De Breed & Partners op het Klimaatplein.  En bekijk ook de Klimaatplein subsidiewijzer voor nog meer subsidiemogelijkheden voor energiebesparing en duurzame opwek.

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder