Handhaving van de energiebesparingsplicht voor bedrijven: “Nu wordt het menens”

Energiebesparing

Ondernemers, handhavers en andere geïnteresseerden voor energiebesparing, duurzame warmte of de opwekking van duurzame energie lieten zich gisteren in één middag bijpraten over alle actuele ontwikkelingen. Tijdens het goed bezochte evenement ‘Partners voor energie-uitdagingen’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd ook veel informatie gedeeld over de energiebesparingsplicht. Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, gaf aan dat het voor wat betreft de handhaving van die energiebesparingsplicht nu menens wordt.

Verplichte energiebesparing

De Wet milieubeheer kent al sinds 1993 de energiebesparingsplicht. Op 1 januari 2008 is deze energiebesparingsplicht als volgt gedefinieerd: de plicht voor organisaties om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar of minder terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas verbruiken.

In de praktijk bleek de afgelopen tientallen jaren echter dat aan deze verplichting niet werd voldaan. Slechts een klein percentage van alle verplichte bedrijven hield zich aan de regels. En qua handhaving was er onvoldoende mankracht of prioriteit om hierop te sturen. Toch moeten energie- en klimaatdoelen worden gehaald en vandaar dat er een informatieplicht is ingesteld. Per 1 juli 2019 moeten bedrijven en instellingen die onder de energiebesparingsplicht vallen, zelf hebben aangegeven bij het bevoegd gezag of dat ze alle verplichte maatregelen hebben genomen.

Informatieplicht   

Ed Nijpels gaf tijdens het evenement ‘Partners voor energie-uitdagingen’ aan dat van de ongeveer 90.000 bedrijven die verplicht zijn om deel te nemen aan de informatieplicht slechts de helft dat ook daadwerkelijk hebben gedaan. 81% daarvan zijn de wat kleinere en 19% de grotere MKB-bedrijven. De verplichting om verplicht te informeren over de al tientallen jaren verplichting voor energiebesparing werkt gezien deze cijfers nog niet optimaal. Vandaar dat het volgens Ed Nijpels nu menens gaat worden.

Zo komt er 5 miljoen euro extra voor ondersteuning van de handhaving van de energiebesparingsplicht. Ook gaan handhavers langs bij bedrijven en instellingen die de informatieplicht nog niet hebben ingevuld. De eerste aanschrijvingen en dreigingen voor het betalen van een dwangsom zijn inmiddels de deur uit. En ten slotte wordt geprobeerd om via de verbruiksgegevens inzicht te krijgen in welke bedrijven wel en welke niet verplicht zijn om energie te gaan besparen. Daardoor kan ook weer efficiënter en doelgerichter gehandhaafd worden.

Extra voordelen

Naast dat het nemen van energiebesparende maatregelen dus betekent dat een bedrijf of instelling zicht aan de wet houdt, zijn er meer voordelen. Zo draagt energiebesparing bij aan minder verbruik van fossiele brandstoffen, wat weer goed is voor het tegengaan van de opwarming van de aarde. Ook levert het bedrijven een goed imago op wanneer ze energie- of klimaatneutraal ondernemen. Daarnaast gaan steeds meer overheden inkopen bij bedrijven die duurzamer ondernemen. En ten slotte levert energiebesparing natuurlijk ook geld op. Alle genomen erkende maatregelen voor energiebesparing verdienen zich al binnen 5 jaar terug.


Tijdens het EZK evenement ‘Partners voor energie-uitdagingen’ gaf Klimaatplein oprichter Rob van der Rijt ook twee workshops met als titel ‘CO2-neutraal ondernemen – zo doe je dat‘ naar aanleiding van zijn boek dat in 2019 werd gepubliceerd. In dat boek worden bedrijven en instellingen laagdrempelig en stapsgewijs meegenomen naar CO2-neutraal ondernemerschap. En daar speelt energiebesparing en duurzame opwekking een grote rol bij.

Gerelateerde artikelen

5 Tips voor bedrijven om netcongestieprobleem op te lossen

Energiebesparing

Er liggen flink wat uitdagingen rondom de duurzame energietransitie. Sinds enige tijd is daar het...

Lees verder

Aangenaam binnenklimaat en juiste verlichting verbeteren prestaties werkplek

Energiebesparing

Hoge luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en de juiste verlichting bevorderen de gezondheid en de prestaties...

Lees verder

Biobased bouwmaterialen hebben de toekomst 

Energiebesparing

Bij het verduurzamen van woningen is het isoleren van daken met biobased materialen goed te...

Lees verder